Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

Gjennom forskrifter og mandat har NFI ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

NFI gir tilskudd til norske filmer, samproduksjon av film med andre land, tv-serier og dataspill og tilbyr stipend, kurs og talentutvikling for filmbransjen. Filminstituttet representerer og informerer om norsk film nasjonalt og internasjonalt.

NFI representerer Norge i Europarådets fond for samproduksjon av film, Eurimages, og i Det europeiske audiovisuelle observatoriet, et forskningsinstitutt under Europarådet. Sammen med Nasjonalbiblioteket holder NFI norsk medlemskap i den internasjonale organisasjonen for filmarkiv, FIAF. NFI deltar videre i en rekke andre internasjonale samarbeidsorgan på filmfeltet, bl.a. International Council for Educational Media, European Film Academy og Scandinavian Films.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.nfi.no/