Ledige stillinger i Kulturdepartementet

Som jobbsøker i Kulturdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.
Fasaden til Høyesterett og Kulturdepartementet
Kulturdepartementet i Grubbegata 1. Foto: Ilja C. Hendel

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

 

Fagdirektør for juridiske saker

Kulturdepartmentet har ledig stilling som fagdirektør for juridiske saker i den seksjonen som i dag har ansvar for fagområda bibliotek, litteratur, arkiv og språk, inkludert lovverk på desse områda. Arbeidet med ny arkivlov vil vere sentralt. Seksjonen har åtte medarbeidarar. Seksjonen forvaltar lovverk på områda arkiv, språk, bibliotek og stadnamn og har fagleg ansvar for styringa av Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Språkrådet, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Restaureringsverksemda ved ...

Søknadsfrist: 3. november 2021