Ledige stillinger i Kulturdepartementet

Som jobbsøker i Kulturdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

Bildekarusell med bilder av ansatte i Kulturdepartementet i ulike situasjoner.
(Foto: Tore Røyneland/Image Photo)

Stilling som leiar for seksjon for film og opphavsrett

Medieavdelinga er nyleg omorganisert. Vi søkjer ein leiar for den nye seksjonen for film og opphavsrett som blir etablert 1. juni 2018. Seksjonen har ansvar for åndsverklova og for utvikling av politikk og verkemiddel på filmområdet. Etatstyringsansvar for Norsk filminstitutt og eigarstyring av Filmparken AS er også ein del av porteføljen til seksjonen. Seksjonen har vidare ansvar for generelle forvaltningsrettslege spørsmål i departementet. Film- og opphavsrettsfeltet er prega av store ...

Søknadsfrist: 23. mai 2018

Direktør for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kulturdepartementet søkjer etter ein endrings- og resultatorientert leiar som kan vidareutvikle Lotteri- og stiftelsestilsynet i takt med utviklinga for lotteri og spel, stiftelsar, og frivillige organisasjonar.   Direktøren i Lotteri- og stiftelsestilsynet er utnemnd som statssekretær i Klima- og miljødepartementet, og vi har difor behov for ein som kan leie tilsynet fram til han kjem ...

Søknadsfrist: 31. mai 2018