Ledige stillinger i Kultur- og likestillingsdepartementet

Som jobbsøker i Kultur- og likestillingsdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.
Fasaden til Høyesterett og Kultur- og likestillingsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet i Grubbegata 1. Foto: Ilja C. Hendel

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

 

Rådgiver/seniorrådgiver - kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonseininga søkjer ny kommunikasjonsrådgivar med eige ansvar som taleskrivar.  Kommunikasjonseininga har ansvar for at dei politiske sakene og vedtaka i departementet blir kjende for befolkninga. Eininga samarbeider med fagavdelingane og hjelper statsråden og den politiske leiinga. Dette inneber m.a. kontakt med media, pressemeldingar, pressekonferansar, innlegg, talar, regjeringa.no, sosiale medium m.m. Kommunikasjonssjefen leier arbeidet i eininga. KUD er eit relativt lite ...

Søknadsfrist: 30. mai 2022