Ledige stillinger i Kulturdepartementet

Som jobbsøker i Kulturdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.
Fasaden til Høyesterett og Kulturdepartementet
Kulturdepartementet i Grubbegata 1. Foto: Ilja C. Hendel

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

 

Kulturdepartementet søkjer direktør til Språkrådet

Kulturdepartementet søkjer ein språkfagleg sterk person med relevant leiarerfaring og god forvaltningskunnskap til å leie Språkrådet. Språkrådet har ei sentral rolle i oppfølging av språklova og språkmeldinga som Stortinget vedtok våren 2021. Du skal drive arbeidet med å utvikle Språkrådet som statens forvaltningsorgan i språksaker, og sørgje for at verksemda er pådrivar for å nå dei sektorovergripande måla i språkpolitikken. ...

Søknadsfrist: 24. mai 2021

Koordinator for Noregs ordførarskap i det nordiske samarbeidet

Koordinator for Noregs ordførarskap i det nordiske samarbeidet 2022 - likestillings- og kulturfeltet Det nordiske samarbeidet representerer eit fasttømra samarbeid mellom dei fem nordiske landa (Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige) og dei tre sjølvstyrte områda (Grønland, Færøyane og Åland). I 2022 vil Noreg overta ordførarskapet i Nordisk Ministerråd. Kulturdepartementet vil då ha ansvar for to fagområde: Ministerrådet for likestilling og lgbti (MR-JÄM) og Ministerrådet for kultur ...

Søknadsfrist: 20. mai 2021

Direktør for KORO

KORO arbeidar med produksjon, formidling, forvaltning og kunnskapsutvikling innanfor kunst i offentlege rom. Institusjonen har som mål at samtidskunst av høg kvalitet skal vere tilgjengeleg for eit vidt publikum over heile landet. KORO er statens fagorgan for kunst i offentlege rom og er underlagd Kulturdepartementet. KORO har 23 medarbeidarar og kontor sentralt i Oslo. Til å leie verksemda søkjer Kulturdepartementet ein kompetent og erfaren leiar som kan føre vidare og utvikle både oppgåvene ...

Søknadsfrist: 23. mai 2021

Rådgjevar/seniorrådgjevar

I avdeling for sivilsamfunn og idrett er det ledig ei fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Vi ønsker tiltreding så raskt som mogeleg. ...

Søknadsfrist: 9. mai 2021