Ledige stillinger i Kulturdepartementet

Som jobbsøker i Kulturdepartementet kan du registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.
Fasaden til Høyesterett og Kulturdepartementet
Kulturdepartementet i Grubbegata 1. Foto: Ilja C. Hendel

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge.no, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk.

 

1-2 sekretær(ar) til sekretariat for likeverds- og mangfaldsutvalet

Regjeringen har oppnevnt eit offentleg utval som skal utgreie korleis vi best kan sikre eit samfunn som gir rom for mangfald og å vere annleis. Ein kan lese det fulle mandatet for utvalet og samansetjinga her: Regjeringen oppretter likeverds- og mangfoldsutvalg Utvalet skal levere ei norsk offentlig utrgreiing innan 2022. Utvalet skal ha eit sekretariat med ein sekretariatsleiar og en til to øvrige sekretærar. Stillinga(ne) er engasjement i 100 prosent og med oppstart snarast mogleg. Vi gjer ...

Søknadsfrist: 16. august 2021

Leiar til sekretariat for likeverds- og mangaldsutvalet

Regjeringen har oppnevnt eit offentleg utval som skal utgreie korleis vi best kan sikre eit samfunn som gir rom for mangfald og å vere annleis. Ein kan lese det fulle mandatet for utvalet og samansetjinga her: Regjeringen oppretter likeverds- og mangfoldsutvalg Utvalet skal levere ei norsk offentlig utrgreiing innan 2022. Utvalet skal ha eit sekretariat med ein sekretariatsleiar og en til to øvrige sekretærar. Stillinga som leiar er eit engasjement i 100 prosent og med oppstart snarast ...

Søknadsfrist: 16. august 2021

Avdelingsdirektør

Kulturdepartementet søkjer ein jurist som skal leie seksjonen som i dag har ansvar for opphavsrett, kulturell og kreativ næring, filmpolitikk og dataspel. Seksjonen har òg ansvar for etatsstyringa av Norsk filminstitutt og eigarstyringa av Filmparken AS, og eit særleg fagansvar for forvaltningsrettslege spørsmål i departementet. Seksjonen har tolv medarbeidarar. ...

Søknadsfrist: 15. august 2021

Avdelingsdirektør

Kulturdepartementet søkjer ein leiar til seksjonen som i dag har ansvar for fagområda bibliotek, litteratur, arkiv og språk, inkludert lovverk på desse områda. Arbeidet med ny arkivlov vil vere sentralt. Seksjonen har åtte medarbeidarar. Seksjonen har fagleg ansvar for styringa av Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Språkrådet, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Seksjonen forvaltar dessutan tilskot og spelemidlar og koordinerer arbeidet med forsking og ...

Søknadsfrist: 15. august 2021

Nasjonal ekspert i EU-kommisjonen 

Nasjonale ekspertar er tenestemenn/-kvinner som er "utlånt" frå nasjonale forvaltningar til Europakommisjonen for ein avgrensa periode. Det er ledig eit engasjement som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel, knytt til EU-programmet Kreativt Europa, delprogrammet KULTUR. Kreativt Europa Kreativt Europa er EUs støtteprogram for kultursektoren og audiovisuell sektor i perioden 2021–2027. Programmet har som formål å fremme kulturelt og språkleg mangfald, fremme europeisk kulturarv og å ...

Søknadsfrist: 12. august 2021