Rabas virggit Kulturdepartemeanttas

Jos Kulturdepartementii háliidat barggu ohcat, de sáhtát registreret CV, ohcamuša čállit ja sáddet mildosiid bargo- ja oahppoduođaštusain elektronalaččat – buot min elektronalaš bargouskkádaga bokte.
Kulturdepartemeanta, Grubbegata 1
Kulturdepartemeanta, Grubbegata 1 Govva: Ilja C. Hendel

Jos mis leat rabas virggit, de gávnnat daid bargoohcansiiddus (girjegillii dahje ođđa dárogillii). Don ozat Jobbnorge.no neahttabáikkis, doppe registreret iežat CV, čálát ohcamuša,  bijat mielddusin bargo- ja oahppoduođaštusaid, ja sáddet buot elektronalaččat.

 
 

Rådgjevar/Seniorrådgjevar

Kulturdepartementet har ledig ei fast stilling som jurist i medie- og kunstavdelinga. Stillinga er plassert i seksjon MK2, som blant anna har ansvar for opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film og dataspel. Generelle forvaltningsrettslege spørsmål i departementet høyrer òg inn under seksjonen. Felta er prega av store endringar innan teknologi, marknad og brukaråtferd, og reguleringa av områda blir i stor grad påverka av internasjonalt regel- og avtaleverk. ...

Ohcanáigemearri: 6. desember 2020