Rabas virggit

Go ozat barggu Kulturdepartemeanttas, de sáhtát registreret CV, čállit ohcamuša ja bidjat mildosiid elektrovnnalaččat – buot manná min elektrovnnalaš bargouvssoha bokte.

Jos mis leat rabas virggit, de oainnát daid dás vuolábealde. Don ozat Jobbnorge.no, bokte, gos sáhtát registreret iežat CV, čállit ohcamuša, bidjat mielddusin duođaštusaid ja sáddet visot elektrovnnalaččat.

Bildekarusell med bilder av ansatte i Kulturdepartementet i ulike situasjoner.
(Govva: Tore Røyneland/Image Photo)

Vil du arbeide med idretts- og frivilligheitspolitikk?

I avdeling for sivilsamfunn og idrett er det ledig fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Vi søkjer deg som vil vere med å utvikle den statlege frivilligheits- og idrettspolitikken.   Arbeidsoppgåver Du vil arbeide med oppgåver knytt til avdelinga si rolle som forvaltar av sektorpolitikk og som sekretariat for politisk leiing i ...

Ohcanáigemearri: 29. januar 2019

Leiar for personal- og organisasjonsseksjonen (fast stilling - avdelingsdirektør)

Departementet har høgt kompetente og engasjerte medarbeidarar og eit godt arbeidsmiljø. Vi søkjer no etter ein ny leiar for personal- og organisasjonsseksjonen som skal medverke til at departementet fortsatt er ein attraktiv og utviklande arbeidsplass.   Seksjonen har ansvar for rekruttering, personal- og lønnsforvaltinga i departementet og eit særskilt ansvar for leiar-, kompetanse- og ...

Ohcanáigemearri: 3. februar 2019

Ekspedisjonssjef i kunst- og museumsavdelinga

Kulturdepartementet søkjer ein strategisk og framtidsretta leiar (ekspedisjonssjef) for kunst- og museumsavdelinga. Vi ser etter deg som kjenner det kunst- og kulturfaglege feltet i Noreg, og som kan gjennomføre og motivere for endringar.   Ekspedisjonssjefen vil få fag- og ...

Ohcanáigemearri: 12. februar 2019

Kommunikasjonssjef

Vår dyktige kommunikasjonssjef har fått ny jobb, og vi søkjer no hennar etterfølgjar.   Oppgåver Som kommunikasjonssjef vil du få ansvaret for å leie og utvikle kommunikasjonseininga som ...

Ohcanáigemearri: 30. januar 2019

Kommunikasjonsrådgivar (seniorrådgivar)

Ein av våre erfarne kommunikasjonsrådgivarar har fått ny jobb, og vi søkjer no hans etterfølgjar.   Oppgåver Som kommunikasjonsrådgivar vil du arbeide i team med kommunikasjonssjefen og dei andre ...

Ohcanáigemearri: 30. januar 2019

Bajás