Rabas virggit

Go ozat barggu Kulturdepartemeanttas, de sáhtát registreret CV, čállit ohcamuša ja bidjat mildosiid elektrovnnalaččat – buot manná min elektrovnnalaš bargouvssoha bokte.

Jos mis leat rabas virggit, de oainnát daid dás vuolábealde. Don ozat Jobbnorge.no, bokte, gos sáhtát registreret iežat CV, čállit ohcamuša, bidjat mielddusin duođaštusaid ja sáddet visot elektrovnnalaččat.

Bildekarusell med bilder av ansatte i Kulturdepartementet i ulike situasjoner.
(Govva: Tore Røyneland/Image Photo)

Rådgjevar/seniorrådgjevar - jurist

Vi søkjer deg som har lyst til å vere med på å utforme pengespelpolitikken for morgondagen. Stillinga er fast.  Arbeidsoppgåver Hovudoppgåva vil vere å gi faglege råd og bidra i oppfølginga av  stortingsmeldinga om pengespel frå desember 2016. I tillegg skal du gi juridiske råd i arbeidet med pengespelfeltet, medrekna å bidra i departementet si eigarstyring av Norsk Tipping.   ...

Ohcanáigemearri: 22. oktober 2017