Rabas virggit

Go ozat barggu Kulturdepartemeanttas, de sáhtát registreret CV, čállit ohcamuša ja bidjat mildosiid elektrovnnalaččat – buot manná min elektrovnnalaš bargouvssoha bokte.

Jos mis leat rabas virggit, de oainnát daid dás vuolábealde. Don ozat Jobbnorge.no, bokte, gos sáhtát registreret iežat CV, čállit ohcamuša, bidjat mielddusin duođaštusaid ja sáddet visot elektrovnnalaččat.

Bildekarusell med bilder av ansatte i Kulturdepartementet i ulike situasjoner.
(Govva: Tore Røyneland/Image Photo)

Vil du arbeide med mediepolitiske spørsmål?

Kulturdepartementet søkjer deg som har lyst til å vere med på å utforme ein politikk for morgondagen på mediefeltet. Stillinga er eit vikariat på eitt år. Arbeidsoppgåver Hovudoppgåva for stillinga vil vere å utarbeide grunnlag for avgjerder og gje faglege råd til den politiske leiinga om mediepolitikken. Du vil mellom anna delta i eigarstyringa av NRK og bidra til å utvikle ein moderne mediestøtte. Departementet legg opp til å fremje ei ...

Ohcanáigemearri: 30. september 2018

Bajás