Rabas virggit Kultur- ja dásseárvodepartemeantas

Jos Kultur- ja dásseárvodepartemeanta háliidat barggu ohcat, de sáhtát registreret CV, ohcamuša čállit ja sáddet mildosiid bargo- ja oahppoduođaštusain elektronalaččat – buot min elektronalaš bargouskkádaga bokte.
Kultur- ja dásseárvodepartemeanta, Grubbegata 1
Kultur- ja dásseárvodepartemeanta, Grubbegata 1 Govva: Ilja C. Hendel

Jos mis leat rabas virggit, de gávnnat daid bargoohcansiiddus (girjegillii dahje ođđa dárogillii). Don ozat Jobbnorge.no neahttabáikkis, doppe registreret iežat CV, čálát ohcamuša,  bijat mielddusin bargo- ja oahppoduođaštusaid, ja sáddet buot elektronalaččat.

 
 

Sekretariatsmedarbeidar

Regjeringa vil opprette eit offentleg utval som skal greie ut om rammer og føresetnader for heile musikkfeltet i Noreg. Utgreiinga skal sjå på korleis ein kan betre vilkåra for musikkverksemd, bruke ressursa effektivt og halde oppe eit levande musikkliv i heile landet. Utvalet skal innan sommaren 2025  levere ei norsk offentleg utgreiing som ser institusjonar, organisasjonar, frivilligheit, skaparar, utøvarar og verkemiddelapparatet i samanheng. Gjennomgangen utvalet skal gjere av musikkfeltet, ...

Ohcanáigemearri: Søndag 4. juni 2023

Sekretariatsleiar

Regjeringa vil opprette eit offentleg utval som skal greie ut om rammer og føresetnader for heile musikkfeltet i Noreg. Utgreiinga skal sjå på korleis ein kan betre vilkåra for musikkverksemd, bruke ressursane effektivt og halde oppe eit levande musikkliv i heile landet. Utvalet skal innan sommaren 2025 levere ei norsk offentleg utgreiing som ser institusjonar, organisasjonar, frivilligheit, skaparar, utøvarar og verkemiddelapparatet i samanheng. Gjennomgangen utvalet skal gjere av ...

Ohcanáigemearri: Søndag 4. juni 2023