Styrer, råd og utvalg under Kulturdepartementet

Her vil du finne noen av Kulturdepartementets permanente og midlertidige utvalg, arbeidsgrupper, referansegrupper, styrer etc.

Gjeldende styrer, råd og utvalg

Tidligere styrer, råd og utvalg