Norsk kulturråd

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Om Norsk kulturråd

Opprettet: 1964

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo, 151

Eget nettsted: http://www.kulturradet.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Norsk kulturråd er styre for Norsk kulturfond og samtidig et rådgivende organ for departementet. Kulturrådet har til oppgave å stimulere skapende åndsliv innen litteratur og kunst, verne norsk kultur og arbeide for at flest mulig mennesker skal få del i kulturgodene.

Aktive medlemmer (pr. 1/12/2018)