Stiftelsesklagenemnda

Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

Om Stiftelsesklagenemnda

Opprettet: 2015

Type: Nemnd

Kontakt

Eget nettsted: http://www.klagenemndssekretariatet.no/stiftelsesklagenemnda/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.