Stiftelsesklagenemnda

Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

Om Stiftelsesklagenemnda

Opprettet: 2015-01-01

Type: Nemnd

Underlagt: Kulturdepartementet - Medieavdelinga

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet. Klagenemnda skal behandle klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven.

Aktive medlemmer (pr. 25.10.2017)