Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Utdeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Om Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Opprettet: 1967

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8192 Dep, 0034 Oslo

Eget nettsted: Statens kunstnerstipend - kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler stipend etter innstilling fra 24 sakkyndige stipendkomiteer. Utvalget skal påse at lovanvendelse og saksbehandling er korrekt.

Full mandattekst Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere