Offentlig utvalg for punktskrift

Permanent utvalg

Offentlig utvalg for punktskrifts hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift.

Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på fire år og blir oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet. Tilskuddet til Offentlig utvalg for punktskrift blir forvaltet av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Om Offentlig utvalg for punktskrift

Opprettet: 1995

Type: Utvalg

Kontakt

Eget nettsted: http://www.punktskriftutvalget.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Offentlig utvalg for punktskrift