Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra nyhets- og aktualitetsmedier som mener seg berettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Medietilsynet er sekretariat.

Om Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets-og aktualitetsmedier

Opprettet: 1969

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Eget nettsted: Medietilsynet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal bistå Medietilsynet ved vurderingen av søknader om produksjonstilskudd og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier fastsatt av Kulturdepartementet 25. mars 2014.