Kringkastingsrådet

Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen.

Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det. NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

Om Kringkastingsrådet

Opprettet: 1933

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NRK, Bj. Bjørnsons pl. 1, 0340 OSLO, 340

Eget nettsted: https://www.nrk.no/organisasjon/dette-er-kringkastingsradet-1.3911376

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRK's programvirksomhet og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen. Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det, jf. kringkastingsloven kap. 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127#kapittel_7

Aktive medlemmer (pr. 14.03.2018)

  • Sigvald Oppebøen Hansen (medlem)