Kringkastingsrådet

Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen.

Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det. NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

Om Kringkastingsrådet

Opprettet: 1933

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: NRK, Bj. Bjørnsons pl. 1, 0340 OSLO, 340

Eget nettsted: https://www.nrk.no/organisasjon/dette-er-kringkastingsradet-1.3911376

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRK's programvirksomhet og i økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK og fra kringkastingssjefen. Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det finner grunn til det, eller når kringkastingssjefen ber om det, jf. kringkastingsloven kap. 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127#kapittel_7

Aktive medlemmer (Til og med 31.12.25)

Oppnevnt av Kongen i statsråd: 

Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim (ny)
Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad (ny)

Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo (ny)
Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Lillesand (ny)

Medlem: Luqman Wadood, Stavanger (ny)
Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo (ny)

Medlem: Sumaya Jirde Ali, (ny)
Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo (ny)

Oppnevnt av Stortinget: 

Medlem: Tove Karoline Knutsen
Varamedlem: Ingalill Olsen

Medlem: Martin Henriksen
Varamedlem: Abdullah Alsabeehg

Medlem: Stine Renate Håheim
Varamedlem: Harald Furre

Medlem: Trude Drevland
Varamedlem: Kent Gudmundsen

Medlem: Gunn Cecilie Ringdal
Varamedlem: Gunnar Kvassheim

Medlem: Jan Bøhler
Varamedlem: Ida Stuberg

Medlem: Anne Toril Eriksen Balto
Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli

Medlem: Anders Anundsen
Varamedlem: Jøran Kallmyr

Medlem: Akhtar Chaudhry
Varamedlem: Guri Idsø Viken

I tillegg til disse, vil den som til enhver tid er leder for Samisk Programråd være medlem i rådet. Nestleder i Samiske Programråd vil være personlig varamedlem for lederen. Det er Sametinget som oppnevner Samisk Programråd.