Styrer, råd og utvalg

Styret for Fond for lyd og bilde

Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

Om Styret for Fond for lyd og bilde

Opprettet: 1982

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Pb 8191 Dep, 0034 Oslo, 150

Eget nettsted: Bli kjent med styremedlemane - Fond for lyd og bilde - kulturdirektoratet.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

Aktive medlemmer (pr. 02.02.2021)

 • Susanne Næss Nielsen (leder)
 • Mathias Tadesse Gebremichael (varaleder)
 • Kristine Knapskog (medlem)
 • Emilie Blichfeldt (medlem)
 • Farhad Kalantary (medlem)
 • Gary Cranner (medlem)
 • Thomas Talawa Prestø (medlem)
 • Tove Bøygard (medlem)
 • Susanne Hætta (varamedlem)
 • Samsaya Sampda Sharma (varamedlem)
 • Åshild Ramborg (varamedlem)
 • Caroline Kaspara Palonen (varamedlem)
 • Tomas Linnes (varamedlem)
 • Torfinn Iversen (varamedlem)