Styret for Fond for lyd og bilde

Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

Om Styret for Fond for lyd og bilde

Opprettet: 1982

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Pb 8191 Dep, 0034 Oslo, 150

Eget nettsted: http://www.kulturradet.no/flb/styret-og-utvalgene

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

Full mandattekst Styret for Fond for lyd og bilde

Aktive medlemmer (pr. 2/2/2021)