Styret for Fond for lyd og bilde

Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.

Om Styret for Fond for lyd og bilde

Opprettet: 1982

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Pb 8191 Dep, 0034 Oslo, 150

Eget nettsted: Fond for lyd og bilde - kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspeling av lyd- og filmopptak. Fondet fordeler til rettshavarar innan musikk, scene, film og biletkunst. Fondet er i tillegg ein kollektiv kompensasjon til rettshavarar for den lovlege kopieringa av deira åndsverk som skjer i privat bruk.

Styret har sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og personlig varamedlem for leder blir oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet på fritt grunnlag. To styremedlemmer med varamedlemmer er oppnevnt etter innstilling fra produsentorganisasjonene. Fire medlemmer med varamedlemmer er oppnevnt etter innstilling fra opphavsretts- og utøverorganisasjoner.

Styrets sammensetning for perioden 2024-2026:

 • Susanne Næss Nielsen, Hammerfest (leder)
 • Mathias Tadesse Gebremichael, Oslo (vara for styreleder)

Representanter for produsentorganisasjoner:

 • Torstein Parelius, Vanvikan (medlem) 
 • Trude Refsahl, Bergen (medlem) 
 • Olga Solyanik, Alta (medlem) 
 • Jarle Savio, Sørumsand (medlem)

Representanter for opphavsretts- og utøverorganisasjoner

 • Samsaya Sampda Sharma, Oslo (medlem)
 • Arvid Wam Solvang, Haslum (varamedlem)
 • Kristin Mellem, Tromsø (medlem) 
 • Alwynne Pritchard, Bergen (varamedlem) 
 • Thomas Talawa Prestø, Nittedal (medlem)
 • Marit Larsen, Oslo (varamedlem) 
 • Torfinn Iversen, Sortland (medlem)
 • Gjyljeta Berisha, Oslo (varamedlem)