Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Fagrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, og en arena for drøfting av strategiske og prinsipielle spørsmål om tilgang til litteratur for alle.

Om Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Opprettet: 2017

Type: Råd

Kontakt

Eget nettsted: http://www.nlb.no/om-nlb/styret