Styret i Norsk rikskringkasting AS

Norsk rikskringkasting AS skal drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

Styret for NRK legger fram saker for generalforsamlingen, det vil si, kultur- og likestillingsministeren.

Styret tar for seg rammene for NRKs hovedvirksomhet, inkludert datterselskap. Ser på NRKs økonomiske utvikling, store investeringer, byggeprosjekt og andre vesentlige endringer i NRKs virksomhet.

Styret kommer hvert år med forslag til størrelsen på kringkastingsavgiften i et såkalt lisensbrev.

Om Styret i Norsk rikskringkasting AS

Opprettet: 1988

Type: Styre

Styret for NRK for perioden 20. juni og frem til generalforsamling i 2024:

Birger Magnus, styreleder

Åsne Havnelid, nestleder

Arild Grande

Veslemøy Tvedt Fredriksen

Shahzad Abid

Ansatterepresentanter:

Lars Toverud

Tor Egelien

Elin Fossum

Kontakt

Postadresse: NRK, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo, 340

Eget nettsted: https://www.nrk.no/organisasjon/nrks-eigar-og-styre-1.3911342

Hovedpunkt i mandatet/Arbeidsområde:

Fra 1. mai 1996 er Norsk rikskringkasting organisert som et aksjeselskap der staten eier alle aksjer. Norsk rikskringkasting AS har til formål å drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette. De ansatte har tre medlemmer i styret for NRK AS, hvert medlem har tre varamedlemmer. For de øvrige fem medlemmer er det oppnevnt 2 - to - varamedlemmer. Styret velges for to år, jf. NRKs vedtekter § 5. Styret velges av generalforsamlingen (statsråden i Kultur- og likestillingsdepartementet), de ansattes representanter etter valg av og blant de ansatte.

Full mandattekst Styret i Norsk rikskringkasting AS