Styret i Norsk rikskringkasting AS

Norsk rikskringkasting AS skal drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

Styret for NRK legger fram saker for generalforsamlingen, det vil si, kulturministeren.

Styret tar for seg rammene for NRKs hovedvirksomhet, inkludert datterselskap. Ser på NRKs økonomiske utvikling, store investeringer, byggeprosjekt og andre vesentlige endringer i NRKs virksomhet.

Styret kommer hvert år med forslag til størrelsen på kringkastingsavgiften i et såkalt lisensbrev.

 

 

Om Styret i Norsk rikskringkasting AS

Opprettet: 1988

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: NRK, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo, 340

Eget nettsted: https://www.nrk.no/organisasjon/nrks-eigar-og-styre-1.3911342

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fra 1. mai 1996 er Norsk rikskringkasting organisert som et aksjeselskap der staten eier alle aksjer. Norsk rikskringkasting AS har til formål å drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette. De ansatte har tre medlemmer i styret for NRK AS, hvert medlem har tre varamedlemmer. For de øvrige fem medlemmer er det oppnevnt 2 - to - varamedlemmer. Styret velges for to år, jf. NRKs vedtekter § 5. Styret velges av generalforsamlingen (statsråden i Kulturdepartementet), de ansattes representanter etter valg av og blant de ansatte.

Full mandattekst Styret i Norsk rikskringkasting AS