Bunad- og folkedraktrådet

Bunad- og folkedraktrådet (BFR) er et statlig oppnevnt råd, som skal være et rådgivende organ for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF).

Om Bunad- og folkedraktrådet

Opprettet: 1947

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Tyinvegen 27, 2900 Fagernes

Eget nettsted: Bunad- og folkedraktrådet - Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Bunad- og folkedraktrådet gir råd til Kulturdepartementet og Valdresmusea om nasjonalt arbeid med bunad og folkedrakt.

Full mandattekst Bunad- og folkedraktrådet