Styret for Riksteatret

Styret skal se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven. Sende ut egne turnéforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

Om Styret for Riksteatret

Opprettet: 1948

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Pb. 4295 Nydalen, 0402 Oslo, 105

Eget nettsted: https://www.riksteatret.no/om-riksteatret/historien-om-riksteatret/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven: sende ut egne turneforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

Aktive medlemmer (pr. 7/18/2019)

  • Stephan Lange Jervell Leder
  • Randi Eek Thorsen Nestleder
  • Andrè Wallann Larsen Medlem
  • Stephan Mehl Medlem
  • Hannah Wozene Kvam Medlem
  • Emnet Gaim Kebreab Medlem