Styret for Riksteatret

Styret skal se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven. Sende ut egne turnéforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

Om Styret for Riksteatret

Opprettet: 1948

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Pb. 4295 Nydalen, 0402 Oslo, 105

Eget nettsted: https://www.riksteatret.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven: sende ut egne turneforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

Styrets sammensetning for perioden 2024-2027:

  • Randi Eek Thorsen (leder)
  • André Wallan Larsen (nestleder)
  • Hannah Wozene Kvam (medlem)
  • Lars Leegaard Marøy (medlem)
  • Christina Hætta (medlem)

Oppnevnt etter forslag fra de ansatte (for perioden 2023-2026):

  • Silje Vigerust Vinjar (medlem)
  • Cathrine Godager, Mette H. Blom, Elise Henden (varamedlemmer)
  • Henrik Gjøsæter (medlem)
  • Rasmus Feidje, Morten Serigstad (varamedlemmer)

Riksteatret er Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomhet på scenekunstområdet. Medlemmene oppnevnes for fire år, og består av fem medlemmer oppnevnt av departementet og to medlemmer med vara oppnevnt etter forslag fra de ansatte.