Fagutvalg for medieforskning

Fagutvalget er et rådgivende organ for Medietilsynet ved behandlingen av søknader om tilskudd til medieforskning. Medietilsynet utnevner medlemmer til utvalget for en periode på fire år.

Om Rådet for anvendt medieforskning

Opprettet: 1976

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Eget nettsted: Fagutvalet for medieforsking | Medietilsynet

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet skal gi innstilling til Medietilsynet i spørsmål som angår anvendt medieforskning. Medietilsynet er sekretariat.