Rådet for anvendt medieforskning

Rådet for anvendt medieforskning (RAM) er et rådgivende organ for Medietilsynet og behandler de innkomne søknadene om støtte til bruksrettet medieforskning. Rådet utarbeider innstilling til Medietilsynet som tar den endelige avgjørelsen om avslag og tildelinger.

Om Rådet for anvendt medieforskning

Opprettet: 1976

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad

Eget nettsted: https://www.medietilsynet.no/om/fagutvalg-klagenemnd/#anchor_765

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet skal gi innstilling til Medietilsynet i spørsmål som angår anvendt medieforskning. Medietilsynet er sekretariat.

Full mandattekst Rådet for anvendt medieforskning