Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond

Fondet skal i følge loven kreve inn 5 prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2000 kroner, samt forvalte de innkrevde midlene. Avgiften går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.

Om Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond

Opprettet: 1948

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Kongens gate 2, 0153 Oslo

Eget nettsted: http://kunstfond.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Bildende Kunstneres Hjelpefond driver sin virksomhet med hjemmel i lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst. Avgiften skal innbetales til et særskilt hjelpefond som administreres av et styre (§ 2, 1. ledd). Styret disponerer fondets midler og har ansvar for fondets drift og gjør vedtak om fordeling av støtte innenfor de formål som er nevnt i lovens § 2 (Forskriftenes § 5).

Full mandattekst Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond