Mannsutvalget

Mannsutvalget skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget har 17 medlemmer som skal jobbe sammen frem til våren 2024 med å lage en helhetlig oversikt og foreslå tiltak.

Mannsutvalget skal levere en offentlig utredning med oversikt over hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livet og forslag til løsninger.

Om Mannsutvalget

Opprettet: 26.08.2022
Opphører: 2024

Medlemmer:

Claus Moxnes Jervell, faglig sekretær, Oslo (utvalgsleder)

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, organisasjonsleder, Oslo

Arne Børke, prosjekteringsleder, Stokke

Åsta Lovise Håverstad Einstabland, seniorrådgiver, Kristiansand

Julie Marie Borna Fossem, orlogskaptein, Bergen

Brede Paulsen Hangeland, spilleransvarlig, Stavanger

Aili Keskitalo, politisk rådgiver, Kautokeino

Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør, Hammerfest

Aasmund Nordstoga, gardbrukar, Vinje

Liza Reisel, forsker Oslo

Ola By Rise, direktør, Trondheim

Are Saastad, daglig leder, Oslo

Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker, Oslo

Camilla Stoltenberg, direktør, Oslo

Sylo Taraku, direktør, Drammen

Wasim Zahid, lege, Lommedalen

Nils-Erik Ulset, fagkonsulent, Tingvoll

Sekretariat

Kristian Landsgård (leder)

Finn Skre Fjordholm 

Erle Inderhaug

E-post: mannsutvalget@kud.dep.no 

Mandat

Mandat for Mannsutvalget (.pdf)