Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Om Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Opprettet: 2017

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 OSLO

Eget nettsted: Om Kulturtanken - Kulturtanken

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.