Utvalg, styrer og råd som er oppløst, utgått e.l.

 • Utvalg om Søndagsåpne butikker

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget har fått et bredt mandat og en bred sammensetning. Utvalget leverte sin utredning 14. desember 2017.

 • Ekspertgruppe for utredning av alternativer for offentlig finansiering av NRK

  Regjeringen oppnevnte 2. oktober 2015 en ekspertgruppe som skulle utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Administrerende direktør i E-CO Tore Olaf Rimmereid har ledet ekspertgruppen, som overleverte sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland 1. juli 2016.

 • Mediemangfoldsutvalget

  Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet 7. mars 2017.

 • Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring

  Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet har oppnevnt et næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring. Det næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet som en del av handlingsplanen fra 2013.

 • Utvalg for eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners pensjonskostnader

  Regjeringen satte 10. april 2015 ned et ekspertutvalg for å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utvalget overleverte sin NOU til kulturministeren 15. august 2016.

 • Strategiutval for idrett

  28. januar 2015 oppretta regjeringa eit strategiutval for idretten for å utforme ein idrettspolitikk for framtida. Arbeidet vart leidd av Jan Åge Fjørtoft som har med seg eit breidt samansett utval med mykje erfaring frå idretts- og samfunnslivet.

Til toppen