Tegnspråkutvalget

Utvalget leverte sin utredning 13. juni 2023.

 

Utvalget fikk i oppdrag å gå gjennom lovverk, ordninger og tiltak som omfatter norsk tegnspråk. Det skulle sammenfatte tilgjengelig kunnskap om hvordan ulikt regelverk som sikrer bruk av tegnspråk, fungerer i praksis. Utvalget skulle også hente inn ny kunnskap om hva som er hovedutfordringene når det gjelder tilgang til tegnspråk og hvordan disse utfordringene virker inn på ulike områder i livet. Det skulle i tillegg gi innspill til tiltak og ordninger som kan øke tilgangen på norsk tegnspråk.

Om Tegnspråkutvalget

Opprettet: 2021

Opphørt: 2023

Type: Utvalg

Kontakt

Eget nettsted: https://nettsteder.regjeringen.no/tegnsprakutvalget/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Å utvikle språk og en språklig identitet er en menneskerett og et viktig utgangspunkt for en aktiv, norsk språkpolitikk. Med utgangspunkt i formålet med språkloven er hovedoppdraget til utvalget å foreslå hvordan tilgangen til tegnspråk kan økes i relevante sektorer, uten at det dermed gis en heldekkende gjennomgang av levekårene til døve. Dette skal gi grunnlag for en fornyet tegnspråkpolitikk i tråd med språkloven.

Full mandattekst Tegnspråkutvalget

Aktive medlemmer (pr. 09.11.2021)

  • Hilde Haualand (leder)
  • Torill Ringsø (medlem)
  • Arnstein Overøye (medlem)
  • Brita Fladvad Nielsen (medlem)
  • Camilla Høiberg (medlem)
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum (medlem)
  • Hilde Sollid (medlem)
  • Joseph Murray (medlem)
  • Rune Anda (medlem)
  • Sissel Gjøen (medlem)