Presseinvitasjon:

Kultur- og likestillingsministeren tek imot NOU frå Teiknspråkutvalet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Tysdag 13. juni mottek kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen NOU frå Teiknspråkutvalet.

Nett-tv Kultur- og likestillingsministeren tek imot NOU frå Teiknspråkutvalet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tid: 13. juni kl. 11:30-13:00.

Stad: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Påmelding: Vi ber alle frå presse om å melde seg på med namn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innan 13. juni kl. 10:00.

Statsråden og utvalsleiar Hilde Haualand vil vere tilgjengelege for intervju.

Strauming:
Overrekkinga blir filma av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgjast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn embed-kode ved å trykkje «Del video»-knappen i videospelaren på sida.

Overrekkinga vil også bli strøymd på Kultur- og likestillingsdepartementet si Facebook-side.