Ytringsfrihetskommisjonen

En ny utredning ble lagt fram 15. august 2022.

Det var behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. Både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram i 1999.

NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale - Ytringsfrihetskommisjonens utredning

Kjersti Løken Stavrum og Anette Trettebergstuen under overleveringen.
Leder for Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum overleverte kommisjonens rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under Arendalsuka. Foto: KUD

Kommisjonen hadde følgende medlemmer:

Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, Oslo (leder)
Kjersti Løken Stavrum har bakgrunn som journalist og redaktør. Hun er adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som er den kontrollerende eier av medieselskapet Schibsted. Løken Stavrum er styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og er utdannet statsviter og har en mastergrad i ledelse. 

Ragna Aarli, professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, Bergen
Ragna Aarli leder blant annet forskergruppen for rettsstat. Aarli er utdannet jurist og medieviter og var også medlem av medieansvarsutvalget som leverte rapporten «Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag» i 2011.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, musiker, Oslo
Magdi Ytreeide Abdelmaguid er en av to medlemmer i rapgruppen Karpe, et av Norges aller mest populære band. Gjennom sin karriere har de brutt kunstneriske barrierer, jevnlig utfordret gamle bransjestandarder og skrevet musikkhistorie. Karpes tekster er toneangivende for den oppvoksende generasjonen – og har vært gjenstand for både debatt og samhold. 

Eirin Eikefjord, journalist, Bergen
Eirin Eikefjord er kommentator i Bergens Tidende. Er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med masteroppgave om avveiningen mellom ytringsfrihet og personvern i media. Har jobbet i Bergens Tidende siden 2006, blant annet med forretningsutvikling, næringsliv, krim og feature.

Anki Gerhardsen, frilansjournalist og kritiker, Bodø
Anki Gerhardsen er journalist og kritiker, bosatt i Bodø. Hun har arbeidet med journalistikk siden midt på 90-tallet, og også undervist som lektor ved Nord universitet. Gerhardsen er nestleder i Barents Press, og driver en kunnskapssatsning for norske og russiske journalister.

Nils Johan Heatta, instituttleder ved Samisk Høgskole, Kautokeino
Nils Johan Heatta er fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Jobbet i mediebransjen siden 1977 og var direktør/redaktør for NRK Sápmi i perioden 1985-2015. Er for tiden konstituert instituttleder ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole frem til utgangen av april i år. Samisk og samisktalende (nordsamisk). Ledende roller i nordisk samisk kringkastingssamarbeid gjennom flere tiår. Dessuten pådriver og aktør i internasjonalt urfolks mediesamarbeid gjennom ca 15 år.

Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Oslo
Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania. Hun har forsket på politisk bruk av sosiale medier, digital journalistikk og desinformasjon. I august 2019 kom Kalsnes ut med boken «Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten» (Cappelen Damm Akademisk).

Sebastian Klein, pedagogisk leder ved Falstadsenteret, Trondheim
Sebastian Klein er ansatt som pedagogisk leder ved Falstadsenteret, et av Norges syv freds- og menneskerettighetssenter.  Han er utdannet historiker ved NTNU og jobber med å videreutvikle den historiedidaktiske profilen til Falstadsenteret. I tillegg er han prosjektleder for Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i Midt-Norge; et nasjonalt tilbud om kompetansutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Han sitter også som styremedlem i det Jødiske Samfunn i Trondheim.

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, Oslo Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun er utdannet jurist fra universitetet i Oslo, har en LLM i internasjonal rett fra New York University og har gått på forsvarets høyskole. Hun har jobbet 10 år som advokat hos Regjeringsadvokaten, er oppnevnt mekler hos Riksmekleren og har tidligere erfaring fra Rwanda-domstolen.

Bård Borch Michalsen, førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Harstad.
Bård Borch Michalsen er medieviter og har lang erfaring fra mediebransjen som redaktør og journalist. Han har skrevet en rekke fagbøker, og er styremedlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Steinar J. Olsen, arbeidende styreleder i Stormberg, Kristiansand
Steinar J. Olsen er gründeren bak Stormberg. Olsen har mottatt flere priser for sitt arbeid med samfunnsansvar og inkludering i arbeidslivet, blant annet prisen Årets ildsjel fra Etisk Handel Norge i 2012. Olsen har vært medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som gjennomgikk skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken, han har vært medlem av regjeringens etikkinformasjonsutvalg og har siden 2014 sittet i Klima- og miljøministerens klimaråd. 

Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri, Spydeberg
Shabana Rehman er daglig leder stiftelsen Født Fri. Fritt Ord prisvinner, forfatter og satiriker.

Kjetil Rolness, sosiolog og skribent, Oslo
Kjetil Rolness er utdannet magisteri sosiologi, har skrevet fem bøker, var spaltist i Dagbladet 1997-2019, har nå fast lørdagsspalte i Aftenposten. Han har tidligere jobbet som prosjektleder i Norsk Form, amanuensis på Lillehammer Høgskole og dosent ved Oslo Markedshøyskole. Rolness er vokalist i bandet Penthouse Playboys.

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Moss
Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i Dagen. Han er utdannet cand.mag fra Universitet i Trondheim med fagene historie, kristendom og samfunnsfag. Selbekk er medlem i Kringkastingsrådet.

Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, Volda
Jan Inge Sørbø er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda, dr. philos i litteraturvitskap, forfatter og kommentator, siste bok Nynorsk litteraturhistorie (2018).

Sarah Zahid, student og forfatter, Bergen
Sarah Zahid studerer juss ved Universitetet i Bergen. Hun er svært engasjert i innvandrings og integreringspolitikken, og har deltatt i en rekke debatter om tematikken. Zahid er leder for en studentorganisasjon ved Det juridiske fakultetet som heter Mino.Jur Bergen (kort for minoritetsjurister), hvor målet er å jobbe for mangfold og mot diskriminering. Hun er også forfatter hos Flamme forlag, og debuterte i 2018 med diktsamlingen: "La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve".

Marianne Knudsen, student og leder for Norges Handikapforbunds Ungdom, Trondheim
Marianne Knudsen er også ambassadør for ungdomskampanjen Stopp hatprat og har vært medlem i Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Sekretariatet:

Ivar A. Iversen
Master i statsvitenskap, redaksjonssjef i Agenda Magasin fram til 1. april, tidligere redaksjonssjef i Morgenbladet.

Magnus Hoel
Master i statsvitenskap, tidligere seminarleder og universitetsforeleser ved Universitetet i Oslo.