Klagenemnda for stedsnavnsaker

Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.

Om Klagenemnda for stedsnavnsaker

Opprettet: 1990

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo

Eget nettsted: Klage på navnevedtak - Språkrådet (sprakradet.no)

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Klagenemnda for stedsnavnsaker