Styrer, råd og utvalg

Klagenemnda for stedsnavnsaker

Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.

Om Klagenemnda for stedsnavnsaker

Opprettet: 1990

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo

Eget nettsted: http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Stedsnavntjenesten/Klagenemnda-for-stedsnavnsaker/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Klagenemnda for stedsnavnsaker