Utvalg for helhetlig gjennomgang av musikkfeltet

Formålet med utredningen er en gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Utvalget skal levere sin utredning våren 2025. 

Om utvalget

Opprettet: 2023

Type: Utvalg

Leder av utvalget:

Professor Sigrid Røyseng, Oslo 

Medlemmer:

Førsteamanuensis Torgeir Uberg Nærland, Bergen

Direktør Tone Østerdal, Oslo

Musiker Samsaya Sampda Sharma, Oslo

Generalsekretær Bjarne Dæhli, Oslo

Førsteamanuensis Torger Jenssen Kielland, Bergen

Førsteamanuensis Anders Rønningen, Tønsberg

Musiker Tove Karoline Knutsen, Tromsø

Manager Geir Steen-Olsen Luedy, Bergen

Daglig leder Sigrun Tara Øverland, Kristiansand

Musiker Kim Wigaard Johansen, Oslo

Organisasjonsrådgiver Lene Furuli, Oslo

Partner Trude Marit Risnes, Stavanger

Musiker Thomas Tvedt, Oslo

Avdelingsleder Christina Hætta, Alta

Musiker Lávre Johan Andersen Eira, Kautokeino

Sekretariat:

Anja Nylund Hagen: anja-nylund.hagen@kud.dep.no mob: 91164716

Mari Opsahl (kontaktinfo kommer)