Utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet er oppnevnt

– En helhetlig gjennomgang av musikkfeltet vil bidra til oppdatert og ny kunnskap, og gi nye analyser som kan ligge til grunn for framtidig politikkutvikling. Derfor er dette utvalget viktig, og derfor har vi sørget for at det er bredt sammensatt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde av Røyseng, Trettebergstuen, Tvedt og Rønningen
Fra venstre: Utvalgsleder Sigrid Røyseng, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og to av utvalgsmedlemmene Thomas Tvedt og Anders Rønningen. Foto: KUD

Kongen har i dag oppnevnt utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet og levere en utredning (en NOU). Formålet med utredningen er en gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

– Målet vårt er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet. En helhetlig gjennomgang av musikkfeltet var det viktigste kravet fra musikksektoren til ny regjering, og nå går arbeidet i gang, sier Trettebergstuen.

Utvalgets leder, Sigrid Røyseng, er professor ved Norges musikkhøgskole og BI.

– Musikklivet er en viktig sektor i samfunnet, og musikk betyr mye for mange mennesker. Sammen med spennende og kompetente utvalgsmedlemmer gleder jeg meg til å tegne et framtidsrettet helhetsbilde av musikklivet, sier Røyseng. 

Leder av utvalget:

Professor Sigrid Røyseng, Oslo 

Medlemmer:

Førsteamanuensis Torgeir Uberg Nærland, Bergen

Direktør Tone Østerdal, Oslo

Musiker Mira Thiruchelvam, Bergen

Generalsekretær Bjarne Dæhli, Oslo

Førsteamanuensis Torger Jenssen Kielland, Bergen

Førsteamanuensis Anders Rønningen, Tønsberg

Musiker Tove Karoline Knutsen, Tromsø

Manager Geir Steen-Olsen Luedy, Bergen

Daglig leder Sigrun Tara Øverland, Kristiansand

Musiker Kim Wigaard Johansen, Oslo

Organisasjonsrådgiver Lene Furuli, Oslo

Partner Trude Marit Risnes, Stavanger

Musiker Thomas Tvedt, Oslo

Avdelingsleder Christina Hætta, Alta

Musiker Lávre Johan Andersen Eira, Kautokeino

 

Utvalget skal levere sin utredning våren 2025. Utvalgets mandat.