Musikk og scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Styrking av Talent Norge

Regjeringen ønsker at flere unge talenter skal få utvikle seg på vei mot profesjonelt virke på internasjonalt nivå. Derfor etablerte regjeringen Talent Norge i 2015. I 2018 styrkes tiltaket med 2,8 millioner kroner til 38,9 millioner kroner.

Barn som spiller på korpsinstrumenter.

Ytterlegare 5 millionar kroner til Musikkorpsenes år 2018

2018 har fått offisiell status som Musikkorpsenes år. I 2016 fekk Norges Musikkorps Forbund 5 millionar kroner frå spelemidla til planlegging og gjennomføring. No gjer regjeringa ytterlegare 5 millionar kroner til føremålet.

""

Kulturdepartementet gir tilskudd til turnénettverk for dans

Kulturdepartementet gir tre millioner kroner fra spillemidlene til Dansens Hus til etableringen av Dansenett Norge.

Alle saker om Musikk og scenekunst

Dokumenter

Evalueringsrapport:

Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater

Evalueringen dekker fireårsperioden 2013-2016 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Kvalitetssikringsrapport:

KS1 - Den Nationale Scene

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23. januar 2017.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo