Musikk og scenekunst

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Aktuelt nå

Nationaltheatret forfra.

Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret

- Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gruppebilde med adm.dir. i NiT Berit Rian, dir. i Kulturrådet Kristin Danielsen, kulturminister Linda Hofstad Helleland, rektor NTNU Gunnar Bovim og adm.dir. Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Kreativt Norge skal ligge i Trondheim

- I Trondheim er det eit sterkt miljø knytta til NTNU og ny teknologi. Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrar vi at dei ulike fagmiljøa raskt bidrar saman til å etablere eit vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Kulturministeren gjorde i dag kjent at Norsk Kulturråd sitt kontor Kreativt Norge skal ligge i Trondheim.

Gruppebilde av Nasjonal produsent i Norges Musikkorps Forbund, Berit Handegard, president i Norges Musikkorps Forbund Rita Hirsum Lystad, kulturminister Linda Hofstad Helleland og generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund Karl Ole Midtbø.

Regjeringen støtter "Musikkorpsenes år" 2018 med 5 millioner kroner

Norges Musikkorps Forbund (NMF) får en ekstrabevilgning fra spilleoverskuddet i 2016 på 5 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av 2018 som Musikkorpsenes år. NMF er arrangør med Forsvarets musikk som partner.

Flere saker om Musikk og scenekunst

Dokumenter

Fleirstemt - Strategi for korutvikling i Noreg

Departementet har motteke innspel til strategien frå ulike kor og vokalensemble, interesseorganisasjonar og Norsk kulturråd. Anna bakgrunnsmateriale har vore nettsidene til kora og organisasjonane, i tillegg til søknader og rapportering til departementet og til Norsk kulturråd.

Kvalitetssikringsrapport:

KS1 - Den Nationale Scene

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23. januar 2017.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo