Kultur, idrett og frivillighet

Musikk og scenekunst

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Artikkel

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for politikken på musikkområdet er å legge til rette for produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet, kunstnerisk utvikling og fornyelse og et musikktilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Romeo og Julie

Scenekunst

Artikkel

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor scenekunstfeltet, dvs. teater, opera og dans. Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk

Relaterte tema