Musikk og scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for politikken på musikkområdet er å legge til rette for produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet, kunstnerisk utvikling og fornyelse og et musikktilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Romeo og Julie

Scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor scenekunstfeltet, dvs. teater, opera og dans. Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien

29.06.2021: Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Auka tilskot på 50 millionar kroner til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar

11.05.2021: Regjeringa foreslår 50 millionar kroner i auka tilskot til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar. Føremålet med auken er å halde oppe aktivitet og trygge at tilsette ved desse institusjonane kan vere i arbeid.

Kulturdepartementet arbeider med en scenekunststrategi og ber nå om innspill fra aktører innen opera og musikkteater

18.03.2021: Departementet har så langt hatt dialog med aktører innenfor profesjonell dans og teater om arbeidet med strategien. Vi ønsker nå også dialog med aktører innenfor opera og musikkteater.

Nytt styre for Music Norway

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Stiftelsen Music Norway for perioden 2021-2024. Stein Bjelland fra Stavanger er oppnevnt som ny styreleder. Det nye styret er i funksjon fra 26. februar 2021.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

200 millionar kroner i auka tilskot til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonar

07.10.2020: Regjeringa vil med dette stimulere til aktivitet, publikumstilbod og sikre at dei tilsette ved institusjonane kan vere i arbeid. 140 millionar kroner skal gå til institusjonar på musikk og scenekunstområdet, og 60 millionar til musea.