Musikk og scenekunst

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Aktuelt nå

Fra forestillingen Romeo og Julie på Den norske opera & ballett.

12 millioner i gaveforsterkningstilskudd til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo

En rekke kulturinstitusjoner får i disse dager utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Gaver på til sammen nær 48 millioner kroner utløser gaveforsterkningstilskudd på til sammen 12 millioner kroner til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo.

Statsbudsjettet 2017:

Statsstipend til Hans Kolstad og Javid Afsari Rad

Regjeringen foreslår å tildele nye statsstipend til Hans Kolstad og Javid Afsari Rad. Stipendene er p.t. på 435 500 kroner per år.

Regjeringa aukar korsatsinga

Regjeringa legg fram strategien "Fleirstemt. Strategi for korutvikling i Noreg". Med strategien vil Kulturdepartementet synleggjere mangfaldet innan kor og ensemblesong i Noreg, og peike på utfordringar og satsingsområde for vidare utvikling av korfeltet.

Flere saker om Musikk og scenekunst

Dokumenter

Rapport:

Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av utvikling av Nationaltheatret

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Metier og Møreforsking Molde, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret. Rapporten ble ferdigstilt 16. oktober 2015.

Rapport:

Konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret

Denne konseptvalgutredningen (KVU) er utarbeidet som et beslutningsunderlag om hvilke bygningsmessige tiltak som må gjennomføres for å legge til rette for en ønsket utvikling av Nationaltheatrets virksomhet.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo