Musikk og scenekunst

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Kultur- og likestillingsminister og ARY med Bendiksenprisen

ARY får Arne Bendiksens talentpris for 2023

Nyhet 15.11.2023

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overrasket artisten med statuett og 100 000 kroner på konsertscenen Blå på Grünerløkka tirsdag kveld.

Romeo og Julie

Musikk og scenekunst

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for den nasjonale politikken innen musikk- og scenekunstfeltet. Målene for de statlige bevilgningene er å legge til rette for produksjon og formidling av ulike scenekunstuttrykk av høy kunstnerisk kvalitet over hele landet, kunstnerisk utvikling og fornyelse, og et musikk- og scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema