Musikk og scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Aktuelt nå

Fasaden til Sentralbadet i Bergen. Med grafitti på gjerdet rundt.

Revidert nasjonalbudsjett:

Nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen

Regjeringa gjer framlegg om statleg investeringstilskot på 230 millionar kronar til nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen. Etter initiativ frå BIT Teatergarasjen og Carte Blanche vil Bergen kommune byggje om det gamle symjehallen Sentralbadet i Bergen til eit scenekunsthus med nye permanente lokale for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Den Nationale Scene i Bergen. Bilde fra salen mot scenen.

Revidert nasjonalbudsjett:

Den Nationale Scene vert rehabilitert

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 eit statleg investeringstilskot på til saman 101 millionar kroner til rehabilitering av tak og fasadar ved Den Nationale Scene i Bergen.

Nationaltheatret forfra.

Regjeringen vil rehabilitere Nationaltheatret

- Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Flere saker om Musikk og scenekunst

Dokumenter

Fleirstemt - Strategi for korutvikling i Noreg

Departementet har motteke innspel til strategien frå ulike kor og vokalensemble, interesseorganisasjonar og Norsk kulturråd. Anna bakgrunnsmateriale har vore nettsidene til kora og organisasjonane, i tillegg til søknader og rapportering til departementet og til Norsk kulturråd.

Kvalitetssikringsrapport:

KS1 - Den Nationale Scene

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23. januar 2017.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo