Musikk og scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

200 millionar kroner i auka tilskot til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonar

07.10.2020: Regjeringa vil med dette stimulere til aktivitet, publikumstilbod og sikre at dei tilsette ved institusjonane kan vere i arbeid. 140 millionar kroner skal gå til institusjonar på musikk og scenekunstområdet, og 60 millionar til musea.

Portrettbilde Elisabeth Grieg

Elisabeth Grieg nytt styremedlem i Talent Norge

25.08.2020: Under ekstraordinær generalforsamling i Talent Norge i dag ble Elisabeth Grieg oppnevnt som nytt styremedlem.

Bilde av Kristine Tjøgersen

Kristine Tjøgersen er tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2020

19.08.2020: Komponist og musiker Kristine Tjøgersen tildeles Arne Nordheims komponistpris for 2020. Prisen overrekkes på Ultimafestivalens avslutningskonsert i Kulturkirken Jakob 19. september 2020.