Musikk og scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Gruppebilde av referansegruppen sammen med kultur- og likestillingsministeren

Første møte i referansegruppe for scenekunststrategi

Referansegruppen som skal bistå Kulturdepartementet med råd og innspill i arbeidet med en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet møttes for første gang i dag. Gruppen ble møtt av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande som blant annet presenterte sine ambisjoner for strategien.

""

Innspill til scenekunststrategi

Kulturdepartementet setter nå i gang en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet og tar sikte på å ferdigstille en strategi innen første kvartal 2020.

Dokumenter

Evalueringsrapport:

Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus

Evalueringen dekker fireårsperioden 2015-2018 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Evalueringsrapport:

Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater

Evalueringen dekker fireårsperioden 2013-2016 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Til toppen