Kultur, idrett og frivillighet

Musikk og scenekunst

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for politikken på musikkområdet er å legge til rette for produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet, kunstnerisk utvikling og fornyelse og et musikktilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Romeo og Julie

Scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor scenekunstfeltet, dvs. teater, opera og dans. Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

""

Påmeldingsfrist 23. november:

Invitasjon til å bidra med innspill til utforming av ordning for etablerte kompanier

18.11.2021

Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Kulturdepartementet er i gang med utforming av en slik ordning, og ønsker en bred involvering fra scenekunstfeltet.