Musikk og scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikk og scenekunstfeltet.

Fiolinkonsert Barrat Due

Musikk

Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Romeo og Julie

Scenekunst

Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk.

Aktuelt nå

""

Kulturdepartementet gir tilskudd til turnénettverk for dans

Kulturdepartementet gir tre millioner kroner fra spillemidlene til Dansens Hus til etableringen av Dansenett Norge.

Fasaden til Sentralbadet i Bergen. Med grafitti på gjerdet rundt.

Revidert nasjonalbudsjett:

Nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen

Regjeringa gjer framlegg om statleg investeringstilskot på 230 millionar kronar til nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen. Etter initiativ frå BIT Teatergarasjen og Carte Blanche vil Bergen kommune byggje om det gamle symjehallen Sentralbadet i Bergen til eit scenekunsthus med nye permanente lokale for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Den Nationale Scene i Bergen. Bilde fra salen mot scenen.

Revidert nasjonalbudsjett:

Den Nationale Scene vert rehabilitert

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 eit statleg investeringstilskot på til saman 101 millionar kroner til rehabilitering av tak og fasadar ved Den Nationale Scene i Bergen.

Flere saker om Musikk og scenekunst

Dokumenter

Evalueringsrapport:

Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Brageteatret og Haugesund teater

Evalueringen dekker fireårsperioden 2013-2016 og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Kvalitetssikringsrapport:

KS1 - Den Nationale Scene

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23. januar 2017.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.