Ønsker innspill til veikart for kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet har startet arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring, og inviterer til innspillsmøte 15. mars.

Kreativ næring er i vekst internasjonalt. Med et rikt kulturliv og sterke teknologiske miljøer, har Norge gode forutsetninger for økt verdiskaping og eksport fra disse næringene.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å involvere bransjen og relevante organisasjoner i arbeidet med veikartet. Departementet inviterer derfor til et innspillsmøte på Hamar fredag 15. mars.  

Veikartet skal vise regjeringens innsats for å øke den samlede verdiskapingen i kreativ næring, bidra til bærekraftige arbeidsplasser og økt lønnsomhet og eksport i næringen. Veikartet skal gjennomgå status for næringen i dag, vise regjeringens ambisjoner og mål fremover og hvordan rammebetingelser og utvalgte innsatsområder kan bidra til å nå målene.

Kreativ næring trenger at den brede næringspolitikken, kulturpolitikken, og andre rammebetingelser virker godt sammen. Veikartet skal derfor utarbeides i samarbeid mellom flere departementer.

Tidspunkt: Fredag 15. mars kl. 13.30–15.30

Sted: PARK gründer- og næringshus, Grønnegata 83, 2317 Hamar.

Opplegg for møtet:

  1. Innledning fra næringsministeren
  2. Innlegg fra to bedrifter/aktører
  3. Innspill til veikartet
  4. Oppsummering ved næringsministeren

Det legges opp til korte innspill på 3–5 minutter uten bruk av lysark. Vi gjør oppmerksom på at talerlisten kan bli begrenset av hensyn til tiden, og vi tar forbehold om at den kan bli fulltegnet. Vi ber om at deltakelse begrenses til to personer per

 

Ønsker du å holde innlegg?