Utredning fra Statsbygg om det videre arbeidet med rehabiliteringen av Nationaltheatret

– Nationaltheatret har fra starten av vært med på å forme det norske teaterlandskapet og har vært en ledende kunstinstitusjon som har knyttet til seg landets fremste kunstnere og internasjonale stjerner. Mitt mål er at Nationaltheatret beholder denne posisjonen også i fremtiden, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Avstandsbilde av Bakken som overrekker utredningen til statsråden på scenen.
Prosjektleder i Statsbygg Simen Bakken overrekker utredningen til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: KUD

Statsbygg har gjennomført utredningen på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Rehabiliteringen vil i alle alternativene innebære at teateret mister to av scenene på huset som i dag er i bruk, nemlig dagens Amfiscene og Malersal.

Utredningen viser tre alternativer:

  • Samlet løsning med Tullinløkka: Det første innebærer en enklere oppussing uten oppgradering av hovedscenen og i tillegg ta i bruk det gamle Nasjonalgalleriet og bygge varige biscener under bakken på Tullinløkka.
  • Delt løsning med oppgradering: Det andre innebærer å videreføre en tidligere planlagt oppgradering av hovedscenen og etablering av en midlertidig scene og nye varige biscener/støttearealer utenfor sentrum.
  • Delt løsning uten oppgradering: Det tredje alternativet har også en midlertidig scene og nye varige biscener/støttearealer utenfor sentrum, men er basert på enklere oppussing uten oppgradering av hovedscenen i det gamle bygget.

Uansett hvilken løsning man velger for Nationaltheatret vil en rehabilitering være komplisert, tidkrevende og kostbar.

– Målet er å få til en løsning som er god for teateret og for publikum. Men det er ingen tvil om at dette er en krevende sak i en tid der handlingsrommet på statsbudsjettene fremover er begrenset, sier Jaffery.

Nå skal departementet få kvalitetssikret utredningen og deretter gå grundig gjennom den før regjeringen kan ta stilling til saken.

Fasaden til Nationaltheatret med pridebanner og innpakkede statuer foran hovedinngangen.
Foto: KUD