Videre utredning Nationaltheatret

Statsbygg 2024

Utredning levert av Statsbygg på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet