Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Visualisering av koronaviruset

Spørsmål og svar om smitteverntiltak for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

21.01.2022: Her vil du finne spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Over 1,8 milliardar og full momskompensasjon til frivillige organisasjonar

16.12.2021: Før jul mottek over 21 500 frivillige lag og organisasjonar full momskompensasjon. Årets utbetaling er ein auke på 130 millionar kroner frå i fjor og alle frivillige lag og organisasjonar får tildelt heile den godkjente søknadssummen. Samla beløp er 1 815 millionar kroner.

Siste nytt om temaet