Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Kulturminister Thorhild Widvey med Frivillighetserklæringsplakaten

Frivillighetserklæringen:

Regjeringa erklærer mål for samarbeid med frivillig sektor

Frivilligerklæringa trekk opp grunnleggjande prinsipp og overordna mål for samspelet mellom regjering, statlege styresmakter og frivillig sektor. Formålet med frivilligerklæringa er å bidra til at staten fører ein heilskapeleg frivilligpolitikk som skaper føreseielege vilkår for frivillig sektor.

Flere aktuelle saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport

Betingelser for frivillig innsats - motivasjon og kontekst

I rapporten undersøker forskerne følgende spørsmål: Hvordan rekrutteres folk til frivillig innsats? Hva motiverer til frivillig innsats? Hvorfor slutter folk med frivillig innsats? Har nordmenns motiver og holdninger til frivillig arbeid endret seg de siste 15 årene?

Veileder

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontakt

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,