Frivillighet

Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet.

Et barneorkester spiller konsert

Fleire barn skal få vere med i korps og orkester

Pressemelding 16.10.2023

– Korps og orkester gir barn og unge unik moglegheit for å kjenne på samhald. Dei er lim i lokalsamfunna og viktige møteplassar over heile landet, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. No fordeler regjeringa 6,5 millionar kroner til ei heilt ny tilskotsordning for å auke deltakinga i korps og orkester.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Artikkel

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene er justert og forlenget til og med desember 2024.

Tre unge jenter speler på trommer, bass og keyboard og kultur- og likestillingsministeren ser på

Regjeringa skal styrke det frivillige kulturlivet

Pressemelding 27.04.2023

– Kor og korps, spelemannslag og amatørteater, husflid og handverk. Alt dette og meir får heile Noreg til å yre av liv og bind oss saman som folk. Det er på høg tid å løfte fram kulturfrivilligheita som eiget politikkområde, og styrke dette viktige feltet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. No er regjeringa klar med historias fyrste strategi for det frivillige kulturlivet.