Frivillighet

Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Artikkel

17. april ble det åpnet for søknader om strømstøtte for første kvartal av 2024. Søknadsfristen er 15. mai klokken 13.

Illustrasjonsbilde av tautrekking med barn

Betre samarbeid for å auke deltakinga til barn og unge i fritidsaktivitetar

Nyheit 23.02.2024

– Alle barn og unge må få moglegheita til å delta i dei fritidsaktivitetane dei ønsker. Sånn er det ikkje i dag. Dette jobbar vi i regjeringa aktivt med, men vi må også finne løysingar saman for å få deltakinga opp. No kan to nye initiativ betre dette lagarbeidet, og eg håper både kommunar og organisasjonar nyttar desse, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Et barneorkester spiller konsert

Fleire barn skal få vere med i korps og orkester

Pressemelding 16.10.2023

– Korps og orkester gir barn og unge unik moglegheit for å kjenne på samhald. Dei er lim i lokalsamfunna og viktige møteplassar over heile landet, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. No fordeler regjeringa 6,5 millionar kroner til ei heilt ny tilskotsordning for å auke deltakinga i korps og orkester.