Kultur, idrett og frivillighet

Frivillighet

Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet.

Strømmaster

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har foreslått å videreføre tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med juni 2023.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Illustrasjonsbilde av siluett av publikummer bakfra med armene i været og en gitarist på scenen.

Om arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit

Kultur- og likestillingsdepartementet har starta arbeidet med ein strategi for kulturfrivilligheit som skal komme heile landet til gode.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde av mann som jobber frivillig og frakter esker med munnbind i privatbil. Foto: Alex Mecl/Unsplash

Regjeringen sikrer full momskompensasjon til frivilligheten

25.11.2022

– Frivillige organisasjoner står på hver dag for de som trenger det mest, derfor gir vi et skikkelig løft til frivilligheten, idretten og kulturen ved å styrke den viktigste ordningen for sektoren, nemlig momskompensasjonsordningen. Med dette sikrer vi at det blir full momskompensasjon også i år. Midlene blir utbetalt før jul og vil bidra til at flere organisasjoner kan legge til rette for de som har det særlig vanskelig nå, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Illustrasjonsbilde av mannlig håndballspiller.

Regjeringa gir støtte til idrettslag med økte gasskostnader

25.11.2022

– Nå trenger ingen lengre frykte at høye gasspriser vil stenge ned idrettsanlegg, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Illustrasjonsbilde av fot med danseskøyte på isen.

Ny søknadsrunde i strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

19.10.2022

I dag, 19. oktober, åpner søknadsskjemaet for strømstøtteordningen for frivillig sektor for perioden juli-september.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023:

Full momskompensasjon for idrett og frivilligheit

06.10.2022

– Vi har valt å prioritere barn, unge, idretten og frivilligheita i årets budsjett. Frivilligheita er bærebjelken i samfunnet vårt, og derfor set vi av eit rekordhøgt beløp til full momskompensasjon neste år, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen

– Nå sikrer vi frivilligsentralene

04.07.2022

– Solberg-regjeringa skapte stor usikkerhet blant alle som er glad i frivilligsentralene da de fjernet det øremerkede tilskuddet til frivilligsentralene. Nå har vi ordnet opp i dette og fått på plass en forutsigbar tilskuddsordning som sikrer øremerket finansiering til frivilligsentraler over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.