Frivillighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter mennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og samarbeid med det offentlige i lokalmiljøet.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Kulturministeren saman med ei gruppe unge frivillige som har gitt sine råd

Ungdom gir råd om unge frivillige

Kulturministeren mottok 7. juni ei liste med 11 råd og tiltak frå unge leiarar. Dei gav sine synspunkt på korleis ein skal få fleire unge til å ta del i frivillig arbeid.

Kronikk av kulturministeren:

Integrering - en nasjonal dugnad

Integrering er en toveis prosess. Bare når vi klarer å behandle hverandre som individer med egne ressurser, tanker og følelser, vil vi oppnå ekte integrering.

Flere saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport og kunnskapsoversikt

Frivillig sektor har ulike inntektskilder – nytt om bidrag fra private

En rapport fra Deloitte AS og en kunnskapsoversikt fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Veileder

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo