Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

I 2009 ble ordningen med Grasrotandelen innført. Med hjemmel i pengespilloven ble det fastsatt en forskrift som la til rette for at alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg en lokal organisasjon, og gi inntil 5 % av det de spiller for til organisasjonen. For spill på terminalen Multix og nettkasino ble satsen satt til 10 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster.

Det eneste lokale lag og foreninger trenger å gjøre er å registrere seg i Frivillighetsregisteret og krysse av for at de ønsker å delta i grasrotordningen. Dette gjøres enklest på www.brreg.no/frivillighet.

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må virksomheten være organisert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Den må drive frivillig virksomhet og den må ha et styre. Aktiviteter som er organisert av det offentlige og aktiviteter basert på samvirkeprinsipper har ikke registreringsrett.

I samarbeid med frivillig sektor arbeider departementet for at innrapportering av data skal være enklest mulig for organisasjonene og at data fra registrene skal bli benyttet av forvaltningen og andre.

Fra og med 2016 er registrering i Frivillighetsregisteret gratis. Innmeldingsavgiften ble fjernet i 2015 og den årlige registreringsavgiften ble fjernet i 2016. 

I tillegg til fordeling av Grasrotandelen, gir Frivillighetsregisteret tilgang til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner på 1,3 mrd. kroner i henhold til regelverk. Mer informasjon om ordningen finner du på lottstift.no 

Spørsmål om Frivillighetsregisteret kan rettes til Brønnøysundregistrene på telefonnummer 75 00 75 00. Spørsmål om Grasrotandelen kan rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no (merk e-posten med "Grasrotandelen") eller telefonnummer 57 82 80 00.