Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen ble innført i 2009. En andel av innsatsbeløpet til spill som omfattes av pengespilloven kan fordeles til en lokal eller regional forening registrert i Frivillighetsregisteret. Grasrotandelen utgjør nå 7 prosent av spillinnsatsen.

For å delta i grasrotordningen må lokale lag og foreninger registrere seg i Frivillighetsregisteret og krysse av for at de ønsker å delta i grasrotordningen. Dette gjøres enklest på www.brreg.no/frivillighet. Øvrige vilkår må allikevel være oppfylt. Landsdekkende organisasjoner kan ikke delta i ordningen.

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må virksomheten være organisert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Den må drive frivillig virksomhet og den må ha et styre. Aktiviteter som er organisert av det offentlige og aktiviteter basert på samvirkeprinsipper har ikke registreringsrett.

I tillegg til fordeling av Grasrotandelen, gir Frivillighetsregisteret tilgang til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i henhold til regelverk. Mer informasjon om ordningen finner du på lottstift.no 

Spørsmål om Frivillighetsregisteret kan rettes til Brønnøysundregistrene på telefonnummer 75 00 75 00. Spørsmål om Grasrotandelen kan rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no (merk e-posten med "Grasrotandelen") eller telefonnummer 57 82 80 00.