Videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Rapporten tar for seg tre temaområder: registreringsrett, bruken av Frivillighetsregisteret og forenklingstiltak.

Som en oppfølging av Frivillighetsmeldingen ble det i 2019 nedsatt en arbeidsgruppe for å se nærmere på behovet for videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Arbeidsgruppen har vært ledet av Kultur- og likestillingsdepartementet med deltakelse fra Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Rapporten "Videreutvikling av Frivillighetsregisteret" (.pdf)