Opphavsrett

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven.

Et copyright-merke i sølv på hvit bakgrunn.

Om opphavsretten

Ved reguleringen av opphavsretten er det viktig å sørge for en rimelig balanse mellom rettighetshavernes interesse i å få et økonomisk utkomme av sin virksomhet og samfunnets og brukernes interesser i å kunne bruke åndsverk og få tilgang til kulturarven.

""

velgekte.no – nettsted mot piratkopiering

Norske myndigheter trapper opp kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. Nettstedet velgekte.no skal bidra til å redusere spredning av piratkopierte og varemerkeforfalskede produkter blant forbrukere og næringsliv.

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover.

Aktuelt nå

Kulturministeren med den nye åndsverkloven i hånda.

Ny åndsverklov

Ny åndsverklov ble lagt frem for Stortinget 5. april 2017. Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961. Forslaget er mer teknologinøytralt og lettere tilgjengelig.

Nett-tv

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Høringsmøte om ny åndsverklov

Kulturdepartementet inviterte til høringsmøte om ny åndsverklov i januar 2017. Her kan du se opptak fra møtet.

Kunstnernes rettigheter blir styrket med enklere og mer moderne åndsverklov

Regjeringen sendte forslag til ny åndsverklov på høring i mars 2016. Her kan du lese alle høringsuttalelsene.

Alle saker om Opphavsrett

Dokumenter

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo