Opphavsrett

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven.

Et copyright-merke i sølv på hvit bakgrunn.

Om opphavsretten

Ved reguleringen av opphavsretten er det viktig å sørge for en rimelig balanse mellom rettighetshavernes interesse i å få et økonomisk utkomme av sin virksomhet og samfunnets og brukernes interesser i å kunne bruke åndsverk og få tilgang til kulturarven.

velgekte.no – nettsted mot piratkopiering

Norske myndigheter trapper opp kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. Nettstedet velgekte.no skal bidra til å redusere spredning av piratkopierte og varemerkeforfalskede produkter blant forbrukere og næringsliv.

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Regjeringen fortsetter moderniseringen av åndsverkloven

Åndsverkloven skal sikre inntekter til kunstnere og opphavsmenn, og er en av våre viktigste kulturlover.

Aktuelt nå

Nett-tv

Høringsmøte om ny åndsverklov

Kulturdepartementet har invitert til høringsmøte om ny åndsverklov mandag 23. januar 2017.

Kunstnernes rettigheter blir styrket med enklere og mer moderne åndsverklov

- Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov. Nå blir den enklere å bruke og bedre tilpasset verden vi lever i, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Regjeringen sender i dag forslag til ny åndsverklov på høring. Høringsfrist er 8. august 2016.

Portrettbilde av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kronikk i Aftenposten 17. mars 2016:

Kulturens livsgrunnlag må styrkes

Var du en av dem som tok turen innom kinoen i helga? Eller kjøpte du en bok? Eller kanskje du hørte på en ny, norsk låt? Sjansen er stor for at du den siste tiden har benyttet deg av et norsk kulturtilbud og at du har betalt for det. Det er av avgjørende betydning at filmskaperen, forfatteren og artisten du liker får sine rettigheter ivaretatt slik at de kan fortsette å skape og formidle kunst. Det er dette åndsverkloven, vår viktigste kulturlov, skal sørge for.

Flere saker om Opphavsrett

Dokumenter

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo