Opphavsrett

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven.

Flere PC-er med bokhyller med bøker i bakgrunnen

Skal undersøke bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av norsk kunstig intelligens

Pressemelding 13.12.2023

– Vi vil at fremtidens digitale tjenester i Norge skal baseres på norsk språk og kunnskap. Kunstig intelligens må derfor trenes på store mengder norsk innhold. Vi trenger mer kunnskap om hvordan opphavsrettslig beskyttet materiale brukes i trening av norske språkmodeller, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Et copyright-merke i sølv på hvit bakgrunn.

Om opphavsretten

Artikkel

Ved reguleringen av opphavsretten er det viktig å sørge for en rimelig balanse mellom rettighetshavernes interesse i å få et økonomisk utkomme av sin virksomhet og samfunnets og brukernes interesser i å kunne bruke åndsverk og få tilgang til kulturarven.

""

Velgekte.no - nettsted mot piratkopiering

Artikkel

Nettstedet velgekte.no skal bidra til å redusere spredning av piratkopierte og varemerkeforfalskede produkter blant forbrukere og næringsliv.

Siste om opphavsrett

Flere saker om temaet

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo