Velgekte.no - nettsted mot piratkopiering

Norske myndigheter har trappet opp kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. Nettstedet velgekte.no skal bidra til å redusere spredning av piratkopierte og varemerkeforfalskede produkter blant forbrukere og næringsliv.

Opphavsretten beskytter kreativt og skapende arbeid. Beskyttelsen innebærer at rettighetshaverne selv bestemmer hvordan arbeidet skal brukes, og gjør det mulig å leve av kreativt arbeid. Ulovlig kopiering og tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig beskyttede produkter utgjør en alvorlig trussel mot inntektsgrunnlaget til alle som jobber innenfor kreative næringer.

Nettstedet velgekte.no ble opprettet i 2015 av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tollvesenet etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og gir blant annet informasjon om regelverket knyttet til nedlasting og deling av digitale produkter som musikk, film og programvare.