Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan. De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill. Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.

Bilde av Norges Lover

Pengespillpolitikken

Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av teknologisk utvikling.

Bilde av skilt med navnet Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Bilde fra trekningsmaskinen til lotto-trekningen.

Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Aktuelt nå

Illuistrasjonfoto av pokerspill. Hånd med kort og sjetonger på bordet. Foto: Michal Parzuchowski on Unsplash.com

Endringer i regelverket for pokerspill

For å legge til rette for å fortsatt ha et lovlig tilbud om poker-NM i Norge, har regjeringen nå gjort flere endringer i regelverket for poker-NM. Regjeringen tar videre sikte på å endre regelverket for pokerspill i private hjem, slik at det tillates maksimalt 20 deltakere.

Kulturdepartementet strammar inn Norsk Tippings marknadsføring

18.12.2020: Frå 1. januar 2021 får Medietilsynet moglegheit til å stansa TV-reklame frå utanlandske pengespelselskap. Kulturdepartementet strammar frå same dato òg inn på retningslinjene for Norsk Tippings marknadsføring.

Forslag til ny lov om pengespill på høring

29.06.2020: Kulturdepartementet har sendt et forslag til ny pengespillov på høring. Forslaget samler dagens tre lover på pengespillfeltet i én ny lov og viderefører enerettsmodellen med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som hovedaktører på det norske pengespillmarkedet. Høringsfrist er 29. september.

Lovendring om tiltak mot pengespillreklame

20.05.2020: Vedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. – Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo