Lotteri og pengespill

Kultur- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan. De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill. Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.

""

Nytt lovforslag: Vil blokkere ulovlige pengespill

Pressemelding 20.10.2023

Regjeringen foreslår å blokkere nettsteder som tilbyr ulovlige pengespill i Norge. – Dette gjør vi først og fremst for å forebygge og begrense spilleproblemer, og for å ivareta sårbare spillere og deres pårørende, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Bilde av Norges Lover

Pengespill i Norge

Artikkel

Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur.

Bilde av skilt med navnet Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Artikkel

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Bilde fra trekningsmaskinen til lotto-trekningen.

Norsk Tippings rolle

Artikkel

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo