Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan. De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill. Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.

Bilde av Norges Lover

Pengespillpolitikken

Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill skal tilfalle ideelle formål.

Bilde av skilt med navnet Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Bilde fra trekningsmaskinen til lotto-trekningen.

Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Aktuelt nå

Forsiden til stortingsmelding nr. 12 (2016-2017) Alt å vinne

Stortingsmelding om pengespelpolitikk lagt fram:

Omsynet til spelavhengige er viktigast

Regjeringa vil vidareføre dagens modell på pengespelfeltet slik at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto framleis skal ha einerett på å tilby pengespel. Det er ikkje aktuelt å innføre lisensordning for utanlandske pengespelselskap.

15 millioner kroner til tiltak mot spillproblemer

Regjeringen har fordelt 15 millioner kroner av spillemidlene til tiltak mot spillproblemer i 2017, som et ledd i en helhetlig satsing for å forebygge spilleavhengighet relatert til både dataspill og pengespill.

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

Flere saker om Lotteri og pengespill

Dokumenter

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Dette er den fjerde handlingsplanen mot spilleproblemer. Handlingsplanen gjelder perioden 2016-2018. Planen omhandler både dataspill og pengespill og det rettes større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon enn i forrige handlingsplan.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.