Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan.

Rullende terninger på svart bakgrunn

Spilleavhengighet

Det er et mål at få i Norge skal utvikle problematisk spilleatferd. Kunnskapen om spill og spillproblemer skal økes, formidles og deles og tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd skal redusere problemspilling.

Norsk Tippings logo for Grasrotandelen.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.

Aktuelt nå

Forsiden til rapporten fra Lotteri- og stiftelsestilsynet: Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Rapport:

Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet

Kulturdepartementet ser behov for at Lotteritilsynet utdyper sin utredning på noen punkter og kulturministeren har sendt oppfølgingsspørsmål til Lotteritilsynet med frist 1. juni.

Nummerlodd i mange farger, samlet i en gjennomsiktig beholder som kan snurres rundt.

Utlysing av nye lotteriløyve

Lotteritilsynet skal fordele inntil fem nye lotteriløyve med 9 års lengd, og årleg omsetning på inntil 300 millionar kronar. Søknadsfristen er 1. september 2015.

Nærbilde av lotterikupong

Opprydding i lotteriregelverket

Regjeringa ønskjer klare og rettvise reglar som sikrar at omsyna bak den norske einerettsmodellen, der Norsk Tipping har einerett på pengespel, blir ivaretatt samstundes som det kan gje auka inntekter for frivillige organisasjonar. Regjeringa står bak einerettsmodellen.

Flere aktuelle saker om Lotteri og pengespill

Dokumenter

Høring:

Endring av pengespilloven §10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Forslag til endringer slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Høringsfrist 1. august 2015.

Rapport:

Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill

I denne rapporten utreder Rambøll mulige økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av en lisensordning for pengespill for deler av pengespillmarkedet i Norge.