Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan. De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill. Kulturdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.

Bilde av Norges Lover

Pengespillpolitikken

Regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill skal tilfalle ideelle formål.

Bilde av skilt med navnet Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Bilde fra trekningsmaskinen til lotto-trekningen.

Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Aktuelt nå

Planker over bekk i fjellet.

Jubileumstrekning til Den Norske Turistforening

Regjeringen ønsker i anledning Turistforeningens 150-årsjubileum å tildele 50 prosent av overskuddet fra en enkelt lottotrekning i 2018. Slik vil regjeringen bidra til å videreføre og styrke Turistforeningens arbeid for å legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser for hele befolkningen.

5 milliardar i overskot i Norsk Tipping

Kulturdepartementet har i dag fordelt overskotet i Norsk Tipping for 2016 til samfunnsnyttige føremål. Generalforsamlinga har òg valt nytt styre for perioden 2017 – 2019.

Forsiden til stortingsmelding nr. 12 (2016-2017) Alt å vinne

Stortingsmelding om pengespelpolitikk:

Omsynet til spelavhengige er viktigast

Regjeringa vil vidareføre dagens modell på pengespelfeltet slik at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto framleis skal ha einerett på å tilby pengespel. Det er ikkje aktuelt å innføre lisensordning for utanlandske pengespelselskap.

Alle saker om Lotteri og pengespill

Dokumenter

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Dette er den fjerde handlingsplanen mot spilleproblemer. Handlingsplanen gjelder perioden 2016-2018. Planen omhandler både dataspill og pengespill og det rettes større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon enn i forrige handlingsplan.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen