Lotteri og pengespill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan.

Rullende terninger på svart bakgrunn

Spilleavhengighet

Det er et mål at få i Norge skal utvikle problematisk spilleatferd. Kunnskapen om spill og spillproblemer skal økes, formidles og deles og tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd skal redusere problemspilling.

Norsk Tippings logo for Grasrotandelen.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.

Aktuelt nå

Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

ESA avslutter sak mot Norge på lotterifeltet

EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) har i dag fattet vedtak om å avslutte saken mot Norge på lotterifeltet. ESA åpnet sak mot Norge i januar 2014 basert på en klage fra en privat lotteriaktør som mente at de norske reglene for å gi tillatelse til private lotterier var uklare.

Logo for ExtraStiftelsen. Blå fugl på hvit bakgrunn.

Regjeringen sikrer ExtraStiftelsen for fremtiden

Regjeringen rydder opp på lotterifeltet, og har i dag oversendt et forslag om endringer i pengespilloven til Stortinget. Forslaget vil gi helse- og rehabiliteringsformål en fast andel av Norsk Tippings overskudd gjennom ExtraStiftelsen. Både dagens formål og helse- og rehabiliteringsformålene vil i all hovedsak motta tippemidler omtrent som i dag.

Flere saker om Lotteri og pengespill

Dokumenter

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Dette er den fjerde handlingsplanen mot spilleproblemer. Handlingsplanen gjelder perioden 2016-2018. Planen omhandler både dataspill og pengespill og det rettes større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon enn i forrige handlingsplan.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo