Kultur, idrett og frivillighet

Lotteri og pengespill

Kultur- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan. De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill. Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for eierstyringen av Norsk Tipping AS.

Bilde av Norges Lover

Pengespill i Norge

Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur.

Bilde av skilt med navnet Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsyn, kontroll og oppfølging

Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 som et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. Stortinget ønsket å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotteri i Norge.

Bilde fra trekningsmaskinen til lotto-trekningen.

Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Aktuelt nå

Ny pengespillforskrift på høring

09.05.2022: Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til ny forskrift om pengespill. Høringsfristen er 5. august 2022.

Ny handlingsplan mot spilleproblemer

21.02.2022: Regjeringa vil øke kunnskapen og innsatsen for å forebygge spilleproblemer. I en ny handlingsplan settes det av 17 millioner årlig til arbeidet.

Røde Kors-medarbeidere under øvelse.

Rekordhøy utbetaling på 914,2 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

14.12.2021: I disse dager mottar en rekke organisasjoner midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I år får organisasjonene tildelt 914,2 millioner kroner fra denne ordningen.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo