Rekordstor tildeling til arbeidet mot spilleproblemer

– Spilleproblemer er en tragedie for den enkelte og har konsekvenser både for menneskene og samfunnet rundt. Derfor fortsetter regjeringen innsatsen rettet mot dem som enten står i fare for eller allerede har utviklet et spilleproblem, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Regjeringen fordeler nå 32 millioner kroner til tiltak i Handlingsplan mot spilleproblemer for 2024. Tildelingen er rekordhøy og går til forskning, forebygging og behandling av spilleproblemer. I år prioriteres tiltak for forskning og innhenting av kunnskap. Tiltakene finansieres gjennom overskuddet til Norsk Tipping og følges opp av Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet, Helsedirektoratet og Forskningsrådet.

– Antallet nordmenn med spilleproblemer er halvert siden 2019. Det viser at regjeringens samlede innsats gir resultater. Enerettsmodellen med strenge ansvarlighetsverktøy som maksimale tapsgrenser, reklameforbud mot utenlandske spillselskaper, betalingsformidlingsforbud, økt kunnskap, og forebygging og god behandling på et tidlig tidspunkt, er sammen med på å redusere antallet personer som får spilleproblemer. Denne tildelingen vil bidra til å fortsette den gode utviklingen, sier Jaffery.

Handlingsplan mot spilleproblemer gjelder for perioden 2022–2025 og har tre hovedmål:

  • Færrest mulig skal ha problem med spill
  • Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles
  • Problemspillere skal identifiseres tidlig og gis god behandling

Årets samlede tildeling:

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

13 065 000 kr

Medietilsynet:

2 600 000 kr

Helsedirektoratet:

10 000 000 kr

Forskningsrådet:

6 350 000 kr

Totalt

32 015 000 kr