Handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025 (V-1030)

Ny handlingsplan mot spilleproblemer for perioden 2022-2025 er den sjette i rekken siden 2005. Handlingsplanene sikrer at det blir jobbet langsiktig, systematisk og målrettet med å forebygge spilleproblemer i den norske befolkningen. Langsiktighet betyr også at mange eksisterende tiltak blir videreutviklet og videreført

Handlingsplanene sikrer også tilgang på ny og
økt kunnskap om spilleatferd, samtidig som behandling og andre hjelpetilbud utvikles.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025 (.pdf)