Prop. 6 L (2023–2024)

Endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

Kultur- og likestillingsdepartementet legger med dette frem lovproposisjon med forslag til lov om endringer i lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill (pengespilloven). Regjeringen ønsker å lovfeste en bestemmelse om DNS-blokkering for å begrense omfanget av pengespill som ikke har norsk tillatelse. Forslaget innebærer at Lotteritilsynet kan pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som er rettet mot det norske markedet uten tillatelse. Blokkeringen er tekniske tiltak for å hindre internettbrukeres tilgang til utvalgte nettsteder ved bruk av domenenavnsystemet (DNS). Proposisjonen inneholder også et forslag om å oppheve lov 21. juni 2013 nr. 97 om endringer i den nå opphevede medieeierskapsloven, samt et forslag om å oppheve § 9 i lov 18. desember 2020 nr. 153 om økonomisk støtte til mediene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget