Høring - bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til en egen bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2021

Vår ref.: 21/3773

Høringsbrev - bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

Høringsbrevet i PDF-format (.pdf)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til en egen bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov.

I høringsnotatet foreslås det å lovfeste en bestemmelse som gir Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet. Forslaget må ses i forlengelse av de vurderinger som ble gjort i Prop. 220 L (2020-2021) Lov om pengespill (pengespilloven), hvor det ble konkludert med at man i stedet for å fremme et forslag om DNS-varsling, skulle sende på ny høring et forslag om DNS-blokkering. Formålet med forslaget er å begrense tilbudet av pengespill uten norsk tillatelse av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen som statens sosialpolitiske og kriminalpolitiske virkemiddel på pengespillområdet.

Høringsfristen er 2. november 2021.

Høringen er lagt ut på regjeringen.no www.regjeringen.no/2869304. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
kst. ekspedisjonssjef

 

Runa Kleiberg
rådgiver

 

Høringsinstanser

4H Norge

Abelia

ACTIS - Rusfeltets samarbeidsorgan

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Agens AS

Akademikerne

Akan

AKKS Norge

Altibox AS

American Car Club of Norway

Annonsørforeningen

Apple AB

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkivverket

ATTAC Norge

Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen i Norge

Barne- og familiedepartementet

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barnevakten

Bedriftsforbundet

Betsson

Blå Kors Norge

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Brystkreftforeningen

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Buypass Originator AS

Bydelsmødrene

CarciNor

Care

Caritas Norge

Cerebral Parese-Foreningen

Charitech AS

Cherry AB

CISV Norge

Civitan Norge

Come On

Color Line AS

Datatilsynet

De Frie Evangeliske Forsamlinger Misjons og Hjemmeutvalget

De Frie Evangeliske Forsamlinger Ung

De unges Orkesterforbund

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den Lutherske Bekjennelseskirke

Den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli

Den norske advokatforening

Den norske kirke

Den norske Birgitta-Riksstorlosje

Den Norske Turistforening

Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

Det Frivillige Skyttervesen

Det Hvite Bånd Norske kvinners kristne avholdsforbund

Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge - DIKSIN

Det Norske Hageselskap

Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon

Det Norske Skogselskap

Det Norske Travselskap

Diabetesforbundet

DIFI (Digitaliseringsdirektoratet)

Direktesalgsforbundet

DNT-Edru Livsstil

Domeneshop AS

Dyrebeskyttelsen Norge

Dysleksi Norge

Effektiv Altruisme Norge

Eidsiva Bredbånd AS

Eika Gruppen

Elevorganisasjonen

Europabevegelsen

Europeisk Ungdom

Evry Card Services

Stiftelsen DAM

Facebook Norway

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Flyktninghjelpen

Folkeakademienes Landsforbund

FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Forbundet for Norske Museumsvenner

Forbundet Kysten

Forbundet mot rusgift

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for muskelsyke

Foreningen Frikanalen

Foreningen Norden Norge

Foreningen Vi Som Har et barn for Lite

Forskningsrådet

Forsvarets Seniorforbund

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)

Fotolotto AS

Framfylkingen

Framtiden i våre hender

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 

Frilynt Norge

Fritt Ord

Frivillighet Norge

Funcom

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO

GamblingCompliance

Gaming Innovation Group

Get

Google Norge

Grønn Ungdom

Gynkreftforeningen

Hamar Game Collective

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hjelpelinjen for spillavhengige

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Homenet AS / Global Connect

Human Etisk Forbund

Hvite Ørn Norge

Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Hørselhemmedes landsforbund

IKT Norge

Indremisjonsforbundet

Innovasjon Norge

Innsamlingskontrollen

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Interesseorganisasjonen for Frittstående Motorsportsklubber

International Students Union of Norway

IOGT i Norge

Ivareta, Pårørende Berørt Av Rus

Junior- og barneorganisasjonen JUBA

Justis- og beredskapsdepartementet

Juvente

K. Aspelund AS

Kabel Norge

Kindred Group

Kirkens Nødhjelp

Kiwanis International District Norden

Klassisk

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub

Kongelig Norsk Båtforbund

Konkurransetilsynet

Kopinor

Korpsnett Norge

KoRusØst

Kringkastingsringen

Kristen Idrettskontakt

Kristensamfunnet i Norge

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Kvekersamfunnet, The religious society of Friends (QUAKERS) in Norway

Kvinnegruppa OTTAR-landsstyret

Landbruks- og matdepartementet

Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen mot fordøyelses-sykdommer

Landsforeningen uventet barnedød

Landslaget for lokalhistorie

Landsorganisasjonen i Norge

LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotterinemnda v/Klagenemndssekretariatet

Lotteripartner AS

MA - RUSFRI TRAFIKK

MAHARISHI-STIFTELSEN

MED ISRAEL FOR FRED

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Megapop

MENTAL HELSE

MENTAL HELSE UNGDOM

MILJØAGENTENE

MISJONSALLIANSEN

MISJONSKIRKEN NORGE

MOMENTUM - FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

MORBUS ADDISON FORENING

MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN

NATUR OG UNGDOM

NBO (Norsk Bransjeforening for onlinespill)

NOREGS MÅLLAG

NOREGS UNGDOMSLAG

NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND

Norges Bank

Norges Bingo- og lotteriforbund

NORGES BLINDEFORBUND

NORGES BLINDEFORBUNDS UNGDOM

NORGES BYGDEKVINNELAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES DØVEFORBUND

NORGES FIBROMYALGI FORBUND

Norges Fotballforbund

Norges Frivilligsentraler

Norges handelshøyskole

NORGES HANDIKAPFORBUND

NORGES HANDIKAPFORBUNDS UNGDOM

NORGES HUSFLIDSLAG

Norges Håndballforbund

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARAOLYMPISKE KOMITE

Norges Innsamlingsråd

NORGES JEGER OG FISKERFORBUND

NORGES KFUK KFUM SPEIDERE

NORGES KFUK-KFUM

NORGES KIRKESANGFORBUND

NORGES KORFORBUND

NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP

Norges Lokalradioforbund

Norges markedsføringsforbund

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NORGES NATURVERNFORBUND

NORGES PARKINSONFORBUND

NORGES RØDE KORS

NORGES SJAKKFORBUND

Norges Skiforbund

NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND

NORGES SPEIDERFORBUND

Norges Svømmeforbund

Norges televisjon AS

NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER

Norid

NORILCO - NORSK FORENING FOR STOMI, RESERVOAR OG MAGE- OG TARMKREFT

NORMISJON

NORSK AMATØRTEATERFORBUND

NORSK BLUESUNION

NORSK BOTANISK FORENING

NORSK BRIDGEFORBUND

NORSK CØLIAKIFORENING

NORSK DYSTONIFORENING

NORSK EPILEPSIFORBUND

NORSK FILATELISTFORBUND

NORSK FOLKEHJELP

NORSK FORBUND FOR SVAKSYNTE

NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE

NORSK FORENING FOR FARTØYVERN

NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE

NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE

NORSK FORENING FOR SPILLPROBLEMATIKK

Norsk Friidrett

NORSK FYRHISTORISK FORENING

NORSK HESTEEIERFORBUND

Norsk Hestesenter

Norsk IP-TV forbund

NORSK JAZZFORUM

NORSK JERNBANEKLUBB

Norsk Jockeyklub

NORSK KOLONIHAGEFORBUND

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LYMFØDEM OG LIPØDEMFORBUND

NORSK MOTOR KLUBB

NORSK MUSIKKRÅD

NORSK MÅLUNGDOM

NORSK ORNITOLOGISK FORENING

Norsk Pantelotteri AS

Norsk Pokerforbund

NORSK RADIO RELÆ LIGA

NORSK REVMATIKERFORBUND

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Rikstoto

NORSK SANGERFORBUND

NORSK SANGERFORUM

Norsk Tipping

NORSK TOURETTE FORENING

NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB NVMC

NORSK VISEFORUM

Norsk Øko-forum

NORSKE KUNSTFORENINGER

NORSKE KVENERS FORBUND/ RUIJAN KVEENILITTO

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

NORSKE REDNINGSHUNDER

NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND

NORSKE SYMFONI-ORKESTRES LANDSFORBUND

NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND

Norwaco

Novamedia Norsk Postkodelotteri AS

NRJ Norge AS

NTNU

NY MUSIKK

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS I NORDEN

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN

Oslo byfogdembete

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

OSLO KRISTNE SENTER

OsloMet

PENSJONISTFORBUNDET

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Plan

Playsafe Norway AS

Politidirektoratet

PRESS - REDD BARNA UNGDOM

PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO)

PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET

Ravn Studio AS

RE:ACT

REDD BARNA

REDNINGSSELSKAPET

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskogfondet

Right to play

Riksadvokaten

RiksTV AS

ROTARY FORUM NORGE

RYGGFORENINGEN I NORGE

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN (RH-FORENINGEN)

Rådet for psykisk helse

SAMARBEIDSFORUMET AV FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER (SAFO)

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sandefjord Bredbånd AS

Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget og Markedsrådet

SENIOR NORGE

SENIORDANS NORGE

SENIORNETT NORGE

Senter for rettsinformatikk

Signal Bredbånd AS

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SKEIV UNGDOM

SKEIV VERDEN

SKJÆRGÅRDS LIVE

SLEKT OG DATA

Snow Castle AS (Snowcastle Games)

SOS-barnebyer

Sparebankforeningen i Norge

SPILLAVHENGIGHET NORGE

Spillerforeningen

Sponsor- og eventforeningen

Språkrådet

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

STIFTELSEN LIVSGLEDE FOR ELDRE

STOFFSKIFTEFORBUNDET

Strømmestiftelsen

SØNDAGSSKOLEN NORGE

Telenor

Telia

TRADITIONAL TAEKWONDO UNION

UNG KREFT

UNGDOM MOT EU

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

Unicef-komiteen i Norge

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

VELLENES FELLESORGANISASJON

Vev Romerike AS (tidligere Romerike Bredbånd)

Virke Produsentforeningen

Visa Norge

VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL

WSO - LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME

WWF

XERCIZE

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ZONTA OMRÅDE NORGE AV DISTRIKT 13 AV ZONTA INTERNATIONAL

Økokrim

ØKOLOGISK NORGE