Høring av forslag til endringer i pengespillforskriften - om registrert spill på bingo

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i pengespillforskriften om bingospill på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.08.2024

Vår ref.: 24/2087

Høringsbrev - høring av forslag til endringer i pengespillforskriften - om registrert spill på bingo

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 17. november 2022 nr. 1978 om pengespill (pengespillforskriften) – endringer om registrert spill på bingo.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er torsdag 8. august 2024. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Silje Sægrov Amble
seniorrådgiver

4H Norge

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akan

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Autismeforeningen i Norge

Barne- og familiedepartementet

Barnekreftforeningen

Blå Kors Norge

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Brystkreftforeningen

Datatilsynet

Den Norske Turistforening

Det norske travselskap

Diabetesforbundet

Dyrebeskyttelsen Norge

Finansdepartementet

Flyktninghjelpen

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for muskelsyke

Foreningen for samfunnsnyttig pengespill

Foreningen vi som har et barn for lite

Forsvarsdepartementet

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gynkreftforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Hørselshemmedes Landsforbund

IOGT i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Aspelund AS

Korpsnett Norge

KFUK-KFUM speiderne

KoRusØst

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen mot fordøyelses-sykdommer

Landsforeningen uventet barnedød

Lotteri- og stiftelsestilsynet

MA - rusfri trafikk

Mental Helse Norge

Mental helse ungdom

Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere

Morbus Addison forening

Multippel sklerose forbundet i Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Noregs Mållag

Noregs Ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges bygdekvinnelag

Norges bygdeungdomslag

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Fotballforbund

Norges Frivilligsentraler

Norges Handikapforbund

Norges handikapforbunds ungdom

Norges Husflidslag

Norges Håndballforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Korforbund

Norges livredningsselskap

Norges Musikkorps Forbund

Norges myalgisk encefalopati forening

Norges naturvernforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Sjakkforbund

Norges Skiforbund

Norges speiderforbund

Norges Svømmeforbund

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Norsk cøliakiforening

Norsk epilepsiforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forbund for svaksynte

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk forening for cystisk fibrose

Norsk forening for nevrofibromatose

Norsk forening for osteogenesis imperfecta

Norsk forening for slagrammede

Norsk forening for spillproblematikk

Norsk Friidrett

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk lymfødem og lipødemforbund

Norsk Motor Klubb

Norsk musikkråd

Norsk Målungdom

Norsk ornitologisk forening

Norsk Pantelotteri AS

Norsk Pokerforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Rikstoto

Norsk sangerforbund

Norsk Sangerforum

Norsk Tipping AS

Norsk tourette forening

Norsk veteran motorsykkel club NVMC

Norsk Økrimforening

Norske Kunstforeninger

Norske Kveners forbund / Ruijan kveeniliitto

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske redningshunder

Novamedia Norsk Postkodelotteri AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Pensjonistforbundet

Prostatakreftforeningen (PROFO)

Psoriasis- og eksemforbundet

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Redningsselskapet

Regnskogfondet

Right to play

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samferdselsdepartementet

SOS-Barnebyer

Spillavhengighet Norge

Spillerforeningen

Stoffskifteforbundet

Ung kreft

Ungdommens sjakkforbund

UNICEF Norge

Utenriksdepartementet

Vellenes Fellesorganisasjon

Voksne med medfødt hjertefeil

Voksne for Barn

WWF-Norge

Økokrim