Forslag til endringer i pengespillforskriften på høring

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt forslag til endringer i pengespillforskriften om bingospill på høring. Regjeringen ønsker at spillerne må identifisere seg for å spille, og at alt spill blir registrert.

– Dette gjør vi først og fremst for å forebygge og begrense spilleproblemer, og for å gi bedre mulighet for å etterleve hvitvaskingsregelverket for de som tilbyr bingospill, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Endringsforslagene innebærer at det fra 1. januar 2025 innføres registrert spill på elektroniske bingospill i bingohaller i Norge. Registreringen skjer per bingohall.

Slik vil tilbyderen av spill få full oversikt over hver spillers pengestrømmer og spilleaktivitet. Det er en forutsetning for å kunne gi innføre tiltak som tapsgrenser og mulighet til utestengelse fra spill.

I Norge er det nesten 200 bingohaller, men til forskjell fra sammenlignbare spill fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, er det ikke noen grense for hvor mye du kan tape på elektroniske bingospill. Nå foreslås en grense på 900 kroner per dag og 4 400 kroner i måneden. Dette er de samme tapsgrensene som gjelder for Norsk Tippings Belago-automater.

– Det viktigste for oss er hensynet til spillerne og deres pårørende. Tapsgrenser er viktige for å forebygge og begrense spilleproblemer. Derfor foreslår vi nå et tak for hvor mye hver enkelt kan tape, sier Jaffery.

Alle undersøkelsene Universitetet i Bergen har gjennomført siden 2013, kan indikere at bingospill har flere spillere med spilleproblemer enn andre spill.

Det er viktig å få et system på plass for å begrense mulighetene for spillere til å spille for mer enn det de har råd til å tape – uavhengig av hvilken løsning for registrering man velger.

Endringen vil innebære mer ansvarlig spill, samtidig vil det bedre etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket for tilbydere av bingospill. Målet er at innføringen av registrert spill ikke trekker ut i tid eller blir uforholdsmessig dyrt for bingobransjen.