Norsk Tippings rolle

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet.

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Overskuddet som skapes fordeles til samfunnsnyttige formål. Selskapets overskudd fordeles til formålene som er vedtatt i Lov om pengespill. 

Eierstyring

Staten eier 100 % av aksjene i Norsk Tipping. Kultur- og likestillingsministeren forvalter statens eierskap i selskapet og utgjør også generalforsamlingen. Norsk Tipping er et særlovselskap med et sektorpolitisk formål. Selskapets oppgave er å avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det gjennom rasjonell drift av selskapet skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til lovfestede ideelle formål. Pengespilloven, generalforsamlingen og selskapets vedtekter regulerer selskapets virksomhet.

Grasrotandelen

I 2009 ble ordningen med Grasrotandelen innført. Med hjemmel i pengespilloven ble det fastsatt en forskrift som la til rette for at alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg en lokal organisasjon, og gi en prosentandel av det de spiller for til organisasjonen. Gjeldende prosentsats er 7%. For spill på terminalen Multix og nettkasino er satsen 14 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster.