Arkiv, bibliotek og museum

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Kvinnehånd holder i Norges lover

Bokloven - hva skjer videre?

Artikkel 24.01.2024

Bokloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2023. Loven skal legge til rette for at det kan skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet i Norge, og at denne litteraturen er tilgjengelig for alle i landet. Bokloven trådte i kraft 1. januar 2024

Foto fra diverse arkivmateriale fra fjellhallen i Mo i Rana

Arkiv og dokumentasjon

Artikkel

Arkiva frå offentleg og privat verksemd gir unik og autentisk kunnskap om samfunn, historie og kultur i vår samtid og fortid. Arkiv dokumenterer interesser og rettar til enkeltpersonar og grupper av menneske, og er viktige for forsking og historieframstilling. Slik er arkiva også viktige for demokratiet og rettsstaten.

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Bibliotek

Artikkel

Folk i heile landet skal ha tilgang på kunst og kultur. Å gjere litteratur og bøker tilgjengeleg for alle er ein viktig del av dette.

Fra utstilling på Nasjonalmuseet

Museum og kulturvern

Artikkel

Slik musea spela ei viktig rolle i nasjonsbygginga av den unge nasjonen Noreg, spelar dei ei like viktig rolle i vår eiga tids forståing av oss sjølve – både kven me har vore, kven me er og kven me vil vera.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo