Kultur, idrett og frivillighet

Arkiv, bibliotek og museum

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Bildet viser arkivbokser i metall fra gult til tak inne i fjellhallen.

Ny fjellhall åpnet i Mo i Rana:

- Her skal den norske kulturarven bevares til evig tid

Pressemelding 31.01.2023

I Arkivverket og Nasjonalbibliotekets nye fjellanlegg i Mo i Rana skal den norske kulturarven bevares trygt de neste tusen årene ved hjelp av avanserte tekniske løsninger. Nå står det enorme anlegget klart, og tirsdag 31. januar ble det åpnet av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Foto fra diverse arkivmateriale fra fjellhallen i Mo i Rana

Arkiv og dokumentasjon

Artikkel

Arkiva frå offentleg og privat verksemd gir unik og autentisk kunnskap om samfunn, historie og kultur i vår samtid og fortid. Arkiv dokumenterer interesser og rettar til enkeltpersonar og grupper av menneske, og er viktige for forsking og historieframstilling. Slik er arkiva også viktige for demokratiet og rettsstaten.

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Bibliotek

Artikkel

Folk i heile landet skal ha tilgang på kunst og kultur. Å gjere litteratur og bøker tilgjengeleg for alle er ein viktig del av dette.

Fra utstilling på Nasjonalmuseet

Museum og kulturvern

Artikkel

Slik musea spela ei viktig rolle i nasjonsbygginga av den unge nasjonen Noreg, spelar dei ei like viktig rolle i vår eiga tids forståing av oss sjølve – både kven me har vore, kven me er og kven me vil vera.

Andre nettstader

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo