NOU 2023: 20

Tegnspråk for livet — Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Tegnspråkutvalget har utredet hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan økes i relevante sektorer. Utgangspunktet for utvalget har vært formålet med språkloven, som blant annet er å sikre at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk. Utvalget har utarbeidet en rekke tiltak og foreslår seks løft for å verne og fremme norsk tegnspråk: 1) å sørge for opplæring i tegnspråklige miljøer, 2) å sikre tidlig tilgang til tegnspråk, 3) å styrke kvaliteten i opplæringen, 4) å heve den tegnspråklige kompetansen, 5) å sikre tilgang til likeverdige tjenester og 6) å sørge for mer forskning på norsk tegnspråk og språkdokumentasjon.

Les dokumentet

Video med sammendrag av NOU-en på norsk tegnspråk

Digitale vedlegg