Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander? Eller hvordan du kan anmelde brudd på kulturminneloven?

""

Europeisk samarbeid for å løse saker om kulturkriminalitet

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Aktuelt nå

Gammelt manuskript med håndskrift

Gammelt manuskript tilbakelevert til Mali

Et gammelt manuskript fra Mali som har vært på norske hender siden 1990-tallet ble i mai overlevert kulturmyndighetene i Mali etter norsk initiativ.

Nærbilde av gresk mynt i en konvolutt med plastomslag.

Act for Heritage

Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – er et viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

Metallgjenstander som ligger på et bord.

Mange kulturskatter mangler eiere

Det finnes mange gjenstander i norske museer med uklar eierhistorikk og uklar opprinnelse. I en del tilfeller dreier det seg om gjenstander som har blitt ulovlig utført fra andre land.

Tilhørere i salen under det nordiske seminaret.

Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden

Oppsummering fra nordisk seminar 12.-13. desember 2017. Nordisk utveksling av erfaringer og samarbeid på tvers for å hindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til bedre vern av verdens kulturarv.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument. Fellesnordisk fagkonferanse i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Utsnitt av forsiden til Sektorprogram for kultur, bilde av Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Sektorprogram for kultur

Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og hadde tre sektorovergripende hovedprioriteringer. Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Til toppen