Kulturkrim

Om ulovlig handel med kulturgjenstander

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkrim?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander?

""

Europeisk samarbeid for å løse kulturkrim-saker

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Aktuelt nå

Inkagjenstandene utstilt samlet i et glassmonter.

Ulovlig innførte inka-gjenstander leveres tilbake til Peru

Kulturminister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var til stede på markering av at ulovlig innførte inka-gjenstander skal tilbakeføres til Peru.

Buddha-statue fra Myanmar klargjøres før pakking og retur til Myanmar.

Ny tidsånd for tilbakeføring av kulturgjenstander

Det er for tiden et viktig internasjonalt fokus på tilbakeføring av viktig kulturarv til sine opprinnelsesland, uavhengig av hvilke lovmessige forpliktelser som måtte gjelde.

Bilde av steinalderøksa med det norske og det svenske flagget i bakgrunnen.

Ulovlig innført steinalderøks levert tilbake til Sverige

Under et nordisk seminar om kulturkriminalitet i Oslo i desember 2017 overleverte tidligere statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen en ulovlig innført steinalderøks tilbake til Sveriges ambassadør Axel Wernhoff.

Tilhørere i salen under det nordiske seminaret.

Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden

Oppsummering fra nordisk seminar 12.-13. desember 2017. Nordisk utveksling av erfaringer og samarbeid på tvers for å hindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til bedre vern av verdens kulturarv.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument. Fellesnordisk fagkonferanse i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Utsnitt av forsiden til Sektorprogram for kultur, bilde av Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Sektorprogram for kultur

Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og hadde tre sektorovergripende hovedprioriteringer. Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Lovverk og annen informasjon

Til toppen