Kulturkrim

Om ulovlig handel med kulturgjenstander

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkrim?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander?

Aktuelt nå

Tilhørere i salen under det nordiske seminaret.

Oppsummering fra det nordiske seminaret "Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden"

Kulturdepartementet inviterte i 2017 juridiske og kulturfaglige miljøer i de nordiske land til et seminar for å utveksle erfaringer og drøfte hvordan man i Norden kan samarbeide på tvers av fag- og landegrenser om innsats og tiltak for å hindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til bedre vern av verdens kulturarv.

Bilde av steinalderøksa med det norske og det svenske flagget i bakgrunnen.

Ulovlig innført steinalderøks levert tilbake til Sverige

Under et nordisk seminar om kulturkriminalitet i Oslo i desember 2017 overleverte tidligere statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen en ulovlig innført steinalderøks tilbake til Sveriges ambassadør Axel Wernhoff.

Redskap som ble funnet på Hardangervidda

Tilbakelevering av kulturgjenstand til Norge

Redskap som ble funnet på Hardangervidda er returnert til Norge fra Nederland.

Utsnitt av forsiden til Sektorprogram for kultur, bilde av Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Sektorprogram for kultur

Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og hadde tre sektorovergripende hovedprioriteringer. Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Fellesnordisk fagkonferanse i Oslo 2. og 3. desember 2015.