Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturarvkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander? Eller hvordan du kan anmelde brudd på kulturminneloven?

""

Europeisk samarbeid for å løse saker om kulturkriminalitet

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Aktuelt nå

EU-flagg vaier i vinden foran en eldre steinbygning. Foto: Markus Spiske/Unsplash

Høring av ny handlingsplan for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander

09.06.2022

EU-kommisjonen har nylig sendt et utkast til ny handlingsplan for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander på høring. Kommisjonen ønsker tilbakemelding fra berørte parter innen 15. juli.

Det Ukrainske flagget vaier i vinden fra flaggstang.

Kulturminister-erklæring til støtte for Ukraina

30.03.2022

EUs kulturministre med ansvar for kultur, audiovisuelt (lyd og bilde) og media har under et uformelt ministermøte 7.-8. mars 2022 i Angers, Frankrike, kommet med en felles erklæring, som også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sluttet seg til.

Beslag fra PANDORA VI

EUROPOL: Resultatet av PANDORA VI-aksjonene i 2021

10.03.2022

EUROPOL informerer om resultatet av PANDORA VI-aksjonene i 2021. Blant de 9 400 gjenstandene som ble tatt i beslag er arkeologiske gjenstander, mynter, inventar, malerier og musikkinstrumenter. Aksjonen omfattet 28 land og førte til 52 arrestasjoner. Det pågår fortsatt etterforskning i 170 saker.

Tilbakelevering av ulovlig importerte kulturminner

07.07.2021

Arkeolog Håkon Roland fra Kulturhistorisk museum forteller om de ulovlige importerte kulturgjenstandene som ble tilbakelevert i juni 2021.

Gresk mynt

Rekordmange ulovlig importerte kulturminner levert tilbake

23.06.2021

Norske myndigheter har beslaglagt mer enn 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er tilbakelevert til ambassadører fra en rekke europeiske land.

Hånd som holder mobil med ID-art-appen oppe.

INTERPOL med egen app for stjålne kunst- og kulturgjenstander

19.10.2021

INTERPOL har lansert en app til bruk på mobiltelefon som gjør at alle nå lett kan få tilgang til INTERPOLs database over stjålne kunst- og kulturgjenstander. I tillegg kan museer, private samlere og andre nå registrere sine verk i et eget Object ID-register. Dette kan være nyttig om man selv skulle bli utsatt for tyveri.

Dokumenter

Plakat fra INTERPOL med bilder av de 6 mest ettersøkte kunstgjenstandene

INTERPOL-rapport om kulturarvkriminalitet og ulovlig handel

En av INTERPOLs oppgaver er å følge med på utviklingen i internasjonal kriminalitet.

Forsideillustrasjon fra stortingsmeldingen

Meld. St. 19 (2019–2020)

Miljøkriminalitet

Meldingen presenterer flere tiltak for å styrke den nasjonale innsatsen for å hindre kulturarvkriminalitet, og legger grunnlaget for et langsiktig oppfølgingsarbeid. Et viktig formål med meldingen er å bidra til økt kunnskap, forståelse og engasjement rundt miljøkriminalitet.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument og rapport fra fellesnordisk fagkonferanse i Oslo 2015.