Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturarvkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander? Eller hvordan du kan anmelde brudd på kulturminneloven?

Hånd som holder mobil med ID-art-appen oppe.

INTERPOLs app for stjålne kunst- og kulturgjenstander

Alle kan lett få tilgang til INTERPOLs database over stjålne kunst- og kulturgjenstander. I tillegg kan museer, private samlere og andre registrere sine verk i et eget Object ID-register. Dette kan være nyttig om man selv skulle bli utsatt for tyveri.

""

Europeisk samarbeid for å løse saker om kulturkriminalitet

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Aktuelt nå

Det Ukrainske flagget vaier i vinden fra flaggstang.

Kulturminister-erklæring til støtte for Ukraina

30.03.2022

EUs kulturministre med ansvar for kultur, audiovisuelt (lyd og bilde) og media har under et uformelt ministermøte 7.-8. mars 2022 i Angers, Frankrike, kommet med en felles erklæring, som også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sluttet seg til.

Tilbakelevering av ulovlig importerte kulturminner

07.07.2021

Arkeolog Håkon Roland fra Kulturhistorisk museum forteller om de ulovlige importerte kulturgjenstandene som ble tilbakelevert i juni 2021.