Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

""

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Lurer du på hvem du kan kontakte om du vet noe om ulovlig handel med kulturgjenstander? Eller hvordan du kan anmelde brudd på kulturminneloven?

""

Europeisk samarbeid for å løse saker om kulturkriminalitet

Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke det administrative samarbeidet mellom myndighetene i EØS-statene, også i arbeidet med kulturkriminalitet.

Aktuelt nå

Nærbilde av gresk mynt i en konvolutt med plastomslag.

Feirer 50 år med kamp mot ulovlig handel med kunst og kulturgjenstander

I år er det 50 år siden UNESCOs konvensjon om bekjempelse av ulovlig utførsel og innførsel av kulturgjenstander ble vedtatt.

Gruppebilde fra konferansen i Nicosia.

Act for Heritage

Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet – Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) – er et nytt viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

Metallgjenstander som ligger på et bord.

Mange kulturskatter mangler eiere

Det finnes mange gjenstander i norske museer med uklar eierhistorikk og uklar opprinnelse. I en del tilfeller dreier det seg om gjenstander som har blitt ulovlig utført fra andre land.

Tilhørere i salen under det nordiske seminaret.

Kulturkriminalitet: regelverk og rettspraksis i Norden

Oppsummering fra nordisk seminar 12.-13. desember 2017. Nordisk utveksling av erfaringer og samarbeid på tvers for å hindre kulturkriminalitet, motvirke finansiering av ekstremistgrupper og bidra til bedre vern av verdens kulturarv.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument. Fellesnordisk fagkonferanse i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Illustrasjonsbilde med faksimiler av ulike nyhetssaker på nett.

Eksterne nyhetsartikler og publikasjoner

En samling med artikler og publikasjoner om temaet ulovlig handel med kulturgjenstander.