Kulturkrim

Om ulovlig handel med kulturgjenstander

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

Nærbilde av en hånd som holder steinøksa. Steinøksa mangler skaft, det er bare øksehodet, en skafthulløks av bergart.

Invitasjon til nordisk seminar:

Kulturkriminalitet - regelverk og rettspraksis i Norden

Hvordan kan vi i Norden samarbeide på tvers av fag- og landegrenser for å hindre kulturkriminalitet? Hvordan kan vi bidra til bedre vern av verdens kulturarv, og samtidig motvirke at ulovlig omsetning av kulturgjenstander finansierer ekstremistgrupper?

Aktuelt nå

Museumsdirektøren og kulturministeren ved siden av Buddha-statuen på Kunsthistorisk museum i Oslo.

Bringer stjålet kulturskatt tilbake til Myanmar

Ulovlig handel med kulturskatter er et globalt problem og bidrar til å finansiere internasjonal kriminalitet. – Det er en glede for Norge å levere en skulptur tilbake til myndighetene i Myanmar. Med dette ønsker vi å være et eksempel til etterfølgelse, sier utenriksminister Børge Brende.

Redskap som ble funnet på Hardangervidda

Tilbakelevering av kulturgjenstand til Norge

For en tid tilbake tok en nederlandsk arkeolog et tilvirket redskap og annet gammelt gevirmateriale som han hadde funnet på et vernet kulturområde på Hardangervidda med seg hjem til Nederland.

Banner for Nordisk fagkonferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Sluttdokument fra nordisk konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander

Konferansen, som fant sted i Oslo i desember 2015, samlet rundt hundre deltakere fra ulike fagmiljøer og forvaltningsetater i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige - bl.a. toll, politi, departementer og sentrale aktører fra kultursektoren.

Utsnitt av forsiden til Sektorprogram for kultur, bilde av Tromsø bibliotek og byarkiv.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Sektorprogram for kultur

Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 har tre sektorovergripende hovedprioriteringer. Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.