Kulturkrim

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Hvis du har tips om kunst- og kulturkriminalitet kan du kontakte Økokrim eller Tolletaten. Opplysninger behandles konfidensielt.

Økokrim

Tips til telefon 23 29 11 00 eller telefon 23 29 10 00 (sentralbord). E-post: desken.okokrim@politiet.no  
For tidskritiske henvendelser kontakt lokalt politi eller tolletaten.

Tolletaten

Tollen kan kontaktes anonymt på døgnåpen tipstelefon 04812 eller telefon 915 04 812. E-post: post@toll.no 

Retningslinjer for anmeldelse ved brudd på kulturminneloven

For å sikre lik praksis over hele landet, har Riksantikvaren utformet retningslinjer for anmeldelser ved brudd på kulturminneloven. Retningslinjene omfatter også brudd på regelverket når det gjelder utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

Retningslinjer for anmeldelse ved brudd på kulturminneloven (ekstern lenke)

Retningslinjene tar for seg hvem som kan anmelde saker på vegne av kulturminneforvaltningen, og gjør rede for når anmeldelser skal og bør skje, ut i fra ulike kulturminnetyper og vernestatus. Videre beskriver retningslinjene hva en anmeldelse skal inneholde og hvem som skal motta anmeldelsen.

Ved brudd på kulturminneloven risikerer vi tap av kulturminner som kilder til kunnskap og opplevelse. Det er derfor viktig at brudd på kulturminneloven anmeldes, og at anmeldelsene følges opp av relevante myndigheter, som eksempelvis toll eller kulturminneforvaltning.