Kulturministererklæring til støtte for Ukraina

EUs kulturministre med ansvar for kultur, audiovisuelt (lyd og bilde) og media har under et uformelt ministermøte 7.-8. mars 2022 i Angers, Frankrike, kommet med en felles erklæring, som også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har sluttet seg til.

Declaration of the European Ministers responsible for Culture, Audiovisual and Media (.pdf)