Rapporter og planer

Utførsel av kulturgjenstander med utenlandsk opprinnelse

Juridisk betenkning vedr. tolkning av kulturminnelovens bestemmelser om utførsel av kulturgjenstander av professor i forvaltningsrett, Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo.

Juridisk betenkning vedr. tolkning av kulturminnelovens bestemmelser om utførsel av kulturgjenstander (.pdf)