Utvidet nasjonal bibliotekstrategi - ut 2025: Rom for demokrati og dannelse

Den utvidede bibliotekstrategien skal gjelde ut 2025. Utvidelsen må sees i sammenheng med regjeringens kommende leselyststrategi for å øke leselyst og bygge god lesekultur. Denne strategien kommer i 2024.

Les dokumentet

Utvidet nasjonal bibliotekstrategi – ut 2025